Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Erasmus+ - Študent dopravy v praxi

Príprava

Prvá odborná stáž

Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej praxe v Olomouci v školskom roku 2021/2022 v rámci programu ERASMUS+ – pre I. a II. turnus

Juraj Remenec17. januára 2022
Výberové konanie pre uchádzačov zahraničnej praxe v Olomouci v školskom roku 2021/2022 v rámci programu  ERASMUS+ – pre I. a II.  turnus
Vo výberovom konaní na rok 2022 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, KA 102 Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant na realizáciu projektu.
Zistiť viac »

Študent dopravy v praxi

Ing. Eva Rezníčková19. apríla 2022
Študent dopravy v praxi
Stredná odborná škola dopravná v Žiline sa snaží u žiakov rozvíjať hlavne praktické odborné kompetencie, a preto sa  zapojila do projektu ERASMUS+, kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Vďaka tomuto projektu sa mohli
Zistiť viac »

Druhá odborná stáž

Články

ERASMUS+ pokračuje

Ing. Eva Rezníčková7. júna 2022
ERASMUS+ pokračuje
V apríli tohto roku sa 14 žiakov tretích ročníkov študijného odboru 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy a študijného odboru 3767 M dopravná akadémia  zúčastnili prvej odbornej stáže v rámci projektu  ERASMUS+, kľúčová akcia
Zistiť viac »

Študent dopravy v praxi, II. stáž

Juraj Remenec12. septembra 2022
Študent dopravy v praxi, II. stáž
Tento názov nesie projekt Erasmu+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Čo sa za tým skrýva? Rozhodlo sa to zistiť 13 žiakov druhých ročníkov zo Strednej odbornej
Zistiť viac »
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001