Články o COVaP

Odborná exkurzia – Vodné dielo Žilina

Ing. Ľudmila Hrbáňová28. mája 2023
<strong>Odborná exkurzia – Vodné dielo Žilina</strong>
Dňa 24.05.2023 žiaci II.CP, následne 26.05.2023 žiaci I.CP triedy sa zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na prehliadku Vodného diela Žilina.
Čítať ďalej...

Sériová diagnostika v COVaP

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA15. apríla 2019
Sériová diagnostika v COVaP
COVaP zahájilo dňa 05.04.2019 akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Sériová diagnostika motorových vozidiel“, ktorý bol ukončený záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa 14. 04. 2019.
Čítať ďalej...

Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Jarná 20 Žilina

Ing. Ján Olszar23. novembra 2018
Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Jarná 20 Žilina
V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 22.11.2018 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu polytechnická výchova pre 10 žiakov Základnej školy Jarná 20
Čítať ďalej...