Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel

Vyplňte v elektronickej podobe alebo paličkovým písmom a zašlite na adresu príslušnej školy.

Sériová diagnostika v COVaP

COVaP zahájilo dňa 05.04.2019 akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Sériová diagnostika motorových vozidiel“, ktorý bol ukončený záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa 14. 04. 2019.

(viac…)

Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Jarná 20 Žilina

V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 22.11.2018 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu polytechnická výchova pre 10 žiakov Základnej školy Jarná 20 Žilina. (viac…)

Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Divina

V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 8.02.2018 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 11 žiakov Základnej školy Divina. (viac…)

Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Lietavská Lúčka

V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 09. 02. 2017 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu „Polytechnická výchova“ pre 22 žiakov Základnej školy Lietavská Lúčka. (viac…)

„Sériová diagnostika“ – tretíkrát v COVaP

DSCF4297COVaP zahájilo dňa 03.06.2016 už tretíkrát akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Sériová diagnostika motorových vozidiel“, ktorý bol ukončený záverečnou   prezentáciou   a   pohovorom   pred   skúšobnou   komisiou  dňa 12. 06. 2016. (viac…)

Technická výchova žiakov ZŠ Rosina

DSCF5251V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme zabezpečili 18.04.2016 v Školských dielňach, Košická 2 časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 17 žiakov Základnej školy Rosina. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. (viac…)

Technická výchova žiakov ZŠ Turie

DSCF5248V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme v dňoch 01.04.2016 a 08.04.2016 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 27 (13 a 14) žiakov Základnej školy Turie. (viac…)

Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Lietavská Lúčka

DSCF5115V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 09.02.2016 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu technická výchova pre 10 žiakov Základnej školy Lietavská Lúčka. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. (viac…)

Komfortná elektronika – druhýkrát v COVaP

IMG_20151228_112750Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina dňa 28.12.2015 zahájilo už druhýkrát akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Komfortná elektronika motorových vozidiel – modul I“, ktorý bol ukončený záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa  07.01.2016. (viac…)

Polytechnická výchova žiakov ZŠ Karpatská

DSCF5115V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme dňa 17.12.2015 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 17 žiakov Základnej školy Karpatská v Žiline. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. (viac…)