Študent dopravy v praxi

Stredná odborná škola dopravná v Žiline sa snaží u žiakov rozvíjať hlavne praktické odborné kompetencie, a preto sa  zapojila do projektu ERASMUS+, kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Vďaka tomuto projektu sa mohli 14 žiaci tretích ročníkov študijného odboru 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy a študijného odboru 3767 M dopravná akadémia  pod vedením Ing. Rezníčkovej a Ing. Remetovej zúčastniť v dňoch od 27. 03. 2022 – 09. 04. 2022 odbornej stáže v Olomouci (Česká republika).

Samotný názov projektu „Študent dopravy v praxi“ napovedá, čo bolo jeho hlavným cieľom, a to rozvíjať praktické odborné zručnosti na medzinárodnej úrovni v oblasti cestnej dopravy, zlepšiť svoje profesijné kompetencie a komunikačné zručnosti.  Šesť vybraných podnikov v Olomouci so zameraním na dopravu a zasielateľstvo pripravilo vynikajúce pracovné prostredie pre žiakov na to, aby mohli reálne vykonávať odbornú pracovnú činnosť v súlade s cieľmi projektu. Pod vedením mentorov v každom podniku mali žiaci možnosť pracovať so základnými právnymi normami upravujúcimi prepravné a prevádzkové podmienky, spracovávať prepravnú a prevádzkovú dokumentáciu, zaznamenávať rôzne prevádzkové a prepravné údaje do elektronickej databázy, používať odborný softvér pri zabezpečovaní a realizácii prepravy, spracovávať fakturačné doklady, vnútropodnikové  písomnosti a obchodnú korešpondenciu.

Mimo pracovného času mali žiaci možnosť spoznávať históriu, krásy a kultúru Olomouca, či jeho blízkeho okolia. Fascinujúce bolo prechádzať sa uličkami historického centra mesta, vidieť nádherné námestie s architektonickými skvostami, počuť zvonenie krásneho orloja. Medzi nezabudnuteľné zážitky patrí návšteva neďalekého hradu Bouzov,  Javořičskej jaskyne, ZOO, pútnického miesta Svatý Kopeček, olomouckých skleníkov s tropickými rastlinami. Športového ducha žiaci „prebudili“ pri hre bowlingu, či  laser game, svoj um a logické myslenie zas pri návšteve pevnosti poznania, kde na nich čakalo množstvo hlavolamov a náučných expozícií. Jednoducho povedané, bolo to pestré, poučné i zábavné.

Pridanou hodnotou tohto projektu bola určite aj možnosť rozvíjať svoje organizačné a komunikačné zručnosti a osobnostné vlastnosti, ako je zodpovednosť, presnosť, dochvíľnosť pri vykonávaných činnostiach.  Aj keď  český jazyk je nám veľmi blízky, predsa len sa žiaci neraz stretli s výrazmi, ktoré boli pre nich nové, možno nezrozumiteľné. Preto si počas odbornej stáže vytvárali „Malý česko-slovenský a slovensko-český slovník /nielen/ s odbornými výrazmi,“  ktorý im pomáhal rozšíriť si slovnú zásobu práve v tomto jazyku. Po príchode domov sa všetci žiaci zhodli, že sa im všetko veľmi páčilo a podobnú stáž by si určite ešte radi zopakovali.