Spoznávaj Slovensko 2

V minulom školskom roku sme v rámci aktivity Spoznávaj Slovensko na slepej mape našej vlasti, ktorú vytvorili naši ubytovaní žiaci, vyznačovali rôzne údaje. Boli to miesta bydliska ubytovaných žiakov, väčšie a významné mestá, kúpele, hrady a zámky, rieky, pohoria, susedné štáty a hraničné prechody.

Pokračovať v čítaní „Spoznávaj Slovensko 2“

Poznaj mesto, v ktorom študuješ

Uvedená akcia bola určená žiakom 1. ročníkov, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte.

Cieľom akcie bolo novoubytovaných žiakov zoznámiť s našim mestom a ukázať im miesta, ktoré by mali poznať z hľadiska dopravy, štúdia či nákupov.

Pokračovať v čítaní „Poznaj mesto, v ktorom študuješ“

SEPAROVANIE PLASTOVÉHO ODPADU V ŠI

Plasty patria medzi najrozšírenejšie druhy obalových materiálov . Plastov sa vyrába veľké množstvo. Z celkového množstva komunálnych odpadov plasty predstavujú zhruba 11%  a väčšina z nich je pomerne efektívne recyklovateľná. Ich separáciou šetríme primárne zdroje a znižujeme množstvo odpadov ukladaných na skládkach.

Pokračovať v čítaní „SEPAROVANIE PLASTOVÉHO ODPADU V ŠI“