VIANOCE V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

Vianočné stretnutie v školskom internáte sa uskutočnilo 17. decembra, kedy sa ubytovaní žiaci stretli v klubovni školského internátu, kde sa pri vianočných koledách a rozsvietenom vianočnom stromčeku rozlúčili so starým rokom a popriali si krásne a šťastné vianočné sviatky, zdravie a pohodu.

Pokračovať v čítaní „VIANOCE V ŠKOLSKOM INTERNÁTE“

Voľné miesta v ŠI

Oznamujeme, že v školskom internáte SOŠ dopravnej, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, sú voľné   2   miesta.  Jedno voľné miesto je pre dievča a jedno pre chlapca od 16.12.2019.

V prípade záujmu je potrebné doručiť vypísanú Žiadosť o ubytovanie v ŠI na sekretariát školy, prípadne sa informovať telefonicky na č. +421 905 695 188.

Spoznávaj Slovensko 2

V minulom školskom roku sme v rámci aktivity Spoznávaj Slovensko na slepej mape našej vlasti, ktorú vytvorili naši ubytovaní žiaci, vyznačovali rôzne údaje. Boli to miesta bydliska ubytovaných žiakov, väčšie a významné mestá, kúpele, hrady a zámky, rieky, pohoria, susedné štáty a hraničné prechody.

Pokračovať v čítaní „Spoznávaj Slovensko 2“