Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Ponuka študijných a učebných odborov pre šk. rok 2021/2022

Študijné odbory s maturitou

4 - ročné, maturitné štúdium

3760 M

Prevádzka a ekonomika dopravy

3767 M

dopravná akadémia

3765 M

technika a prevádzka dopravy


Študijné odbory s maturitou a výučným listom

4 - ročné štúdium s maturitou a výučným listom

2697 K

mechanik elektrotechnik

2495 K

autotronik


Učebné odbory s výučným listom

3 - ročné, učebné odbory s výučným listom na konci

2487 H 01

autoopravár – mechanik

2487 H 03

autoopravár – karosár 

2487 H 04

autoopravár – lakovník  


Nadstavbové štúdium

2 - ročné, nadstavbové odbory s maturitou na konci

2414 L 04

strojárstvo – podnikanie a služby

3757 L

dopravná prevádzka


Ak už ste sa pre niektorý z odborov teoreticky rozhlodli, pokračujte ďalej na informácie o prijímacom konaní, kritériach a tlačivách k štúdiu:

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001