Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Ponuka študijných a učebných odborov pre šk. rok 2024/2025

Študijné odbory s maturitou

4 - ročné, maturitné štúdium

Úplne stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) ISCED 354.
Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.

3760 M

Prevádzka a ekonomika dopravy

22 žiakov / 1 trieda

3767 M

Dopravná akadémia

24 žiakov / 1 trieda


Študijné odbory s maturitou a výučným listom

4 - ročné štúdium s maturitou a výučným listom

Úplne stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) ISCED 354.
Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške + výučný list.

2697 K

Mechanik elektrotechnik

24 žiakov / 1 trieda

2495 K

Autotronik

30 žiakov / 1 trieda

nutné: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka


Učebné odbory s výučným listom

3 - ročné, učebné odbory s výučným listom na konci

Stredné odborné vzdelanie (sekundárne) ISCED 353.
Dokladom o dosiahnutom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list.

2487 H 01

Autoopravár – mechanik

10 žiakov / 0,5 trieda

nutné: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

2487 H 03

Autoopravár – karosár 

5 žiakov / 0,25 triedy

nutné: Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

2487 H 04

Autoopravár – lakovník  

5 žiakov / 0,25 triedy


Nadstavbové štúdium

2 - ročné, nadstavbové odbory s maturitou na konci

2414 L 04

strojárstvo – podnikanie a služby

3757 L

dopravná prevádzka


Ak už ste sa pre niektorý z odborov teoreticky rozhodli, pokračujte ďalej na informácie o prijímacom konaní, kritériách a tlačivách k štúdiu:

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001