Školský internát (ŠI) je výchovno – vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom  stredných škôl výchovno – vzdelávaciu činnosť v čase mimo vyučovania. Kapacita lôžok je 87. Stravovacie zariadenie sa nachádza v priestoroch Strednej odbornej školy dopravnej.

V dokumentoch je možné stiahnúť prihlášku do Školského internátu na rok 2019/2020, ktorú môžete vypísať a zaslať späť poštou alebo e-mailom, adresu a e-mail nájdete na stránke Strednej odbornej školy dopravnej v sekcií kontakty.

ŠI v školskom roku 2019/2020 zabezpečuje ubytovanie 87 žiakom zo Strednej odbornej školy dopravnej a ostatných stredných škôl v Žilinskom kraji.

Počet pedagogických zamestnancov ŠI – 4 vychovávateľky (1 vedúca vychovávateľka ŠI)
nočnú službu vykonáva pomocná vychovávateľka
Riaditeľka ŠI  – Ing. Mária Vítová, PhD., MBA
Vedúca vychovávateľka ŠIMgr. Mariana Winklerová
Vychovávateľky  – Bc. Anita Horníková, RNDr. Mária Baníková, Eva Pecková
Pomocná vychovávateľka  – Alena Gaňová
Vrátnik

Ubytovanie v dvoj a troj posteľových izbách so sociálnym zariadením a samostatným WC. K dispozícii je kuchynka (chladnička, varná kanvica, mikrovlnka).

Mesačný poplatok za ubytovanie – 23 €
Platby je potrebné poukázať na účet školy vždy do 5. dňa v danom mesiaci (napr. za mesiac január 2020 je potrebné uhradiť platbu najneskôr do 05.02.2020).
Číslo účtu: SK 83 8180 0000 0070 0048 3737
VS: 12020 (príslušný mesiac príslušný rok – bez lomítka)
KS: 0308

K dispozícii bude jedna klubovňa vybavená farebným TV, telocvičňa v budove školy. V ŠI pracujú študenti v rôznych záujmových útvaroch: Šikulka, Medovníky, Plávanie pre zdravie, Športový krúžok.

Do pozornosti dávame Školský poriadok ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU v sekcií dokumentov školy. 

Stručná fotogaléria nášho internátu