Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Kritéria pre prijatie do I. ročníka SOŠDZA pre šk. rok 2020/2021

Aktuálne kritéria


Tlačivá


História zmien

  • 12.05.2020 - pridané tlačivo pre záväzné potvrdenie o nástúpení alebo nenastúpení na štúdium
  • 05.05.2020 - zmena kritérií pre prijatie do I. ročníka na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR v čase mimoriadnej situácie
  • 30.04.2020 - zverejnenie kritérií pre prijatie do ŠI.
  • 20.04.2020 - zverejnenie predbežných kritérií pre NŠ
  • 18.03.2020 - zverejnenie oficiálných kritérií pre prijatie do I. ročníka SOŠD, ZA, + kritérií v systéme DV,  schválené ŽSK.
  • 02/2020 - zverejnené predbežné verzie kritérií
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001