Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Kritéria pre prijatie do I. ročníka SOŠDZA pre šk. rok 2021/2022

Kritéria


Tlačivá


História zmien

26.02.2021 - aktualizácia kritérií. Oficiálna, schválená verzia
31.01.2021
- aktualizácia kritérií
28.01.2021
 - zverejnenie predbežných kritérií pre prijatie do I. ročníka študijných a učebných odborov

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001