Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Občianské združenie

Prekonať bariéru – škola pre Európu

Názov: Občianske združenie Prekonať bariéru – škola pre Európu

Sídlo: Rosinská 3126/2, 010 08 Žilina

IČO: 37 911 791

DIČ: 2022160030

Registračné číslo: VVS/1-900/90-24920

Registrový úrad: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK53 8330 0000 0025 0133 8236

BIC: FIOZSKBAXXX

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001