Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Zámery SOŠ dopravnej, Žilina

Najaktuálnejšie, posledné


Staršie, neaktuálne

V Marci 2020 došlo k celkovému redizajnu stránky a správca webu, po konzultácií s hodpodárskym úsekom školy rozhodol, že už bude zbytočné zverejňovať zámery staršie ako r.2014. V prípade, že by ste mali záujem nahliadnúť aj do týchto dokumentov, neváhajte napísať na spravca@sosdza.sk

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001