Výkonný výbor RRZ pre šk. r. 2021/2022

 • Predseda: 
  Andrea Holienková
 • Hospodár:
  Mgr. Katarína Klučková
 • Člen:
  Janka Ďurošková

Revízna komisia pre šk. r. 2021/2022

 • Predseda:
  Adriána Hantuchová
 • Členovia:
  Ján Lulák
  Denisa Danechová  

Zástupcovia RRZ za jednotlivé triedy pre šk. r 2021/2022

1. I.AP Ing. Lenka Tkáčiková
2. I.BP Daniela Mlynárová
3. I.CP Monika Špániková
4. II.AP Andrea Holienková
5. II.BP Adriána Hantúchová
6. III.AP Denisa Massa
7. III.BP Denisa Danechová
8. IV.AP Aneta Ihnátová
9. IV.BP Lenka Šteinigerová
10. I.AM Bc. Eva Bitušíková
11. I.BM Jozef Mitaš
12. II.AM Elena  Masarová
13. II.BM Ján Lulák
14. III.AM Drahomíra Psotová
15. III.BM Jana Zajacová
16. IV.AM Adriána Husáriková
17. IV.BM Mariana Školnikovičová
18. I.AN Štefan Gábor
19. II.AN Alena Gécziová
20. I.AU Zdenka Minarová
21. II.AU Lenka Brťková
22. II.BU Ing. Janka Teichgrabová
23. III.AU Janka Ďurošková
24. III.BU Ing. Barbora Čurajová

Dokumenty: