Výkonný výbor RRZ pre šk. r. 2022/2023

 • Predseda: 
  Andrea Holienková
 • Hospodár:
  Mgr. Katarína Klučková
 • Člen:
  Janka Ďurošková

Revízna komisia pre šk. r. 2022/2023

 • Predseda:
  Adriána Hantuchová
 • Členovia:
  Ján Lulák
  Denisa Danechová  

Zástupcovia RRZ za jednotlivé triedy pre šk. r 2022/2023

 

P. č.

Trieda

Meno a priezvisko zástupcu triedy

1.

I.AP

Ing. Alexandra Krajčiová Orčíková

2.

I.BP

Zuzana Hohnelová

3.

I.CP

Ivana Polepšeková

4.

II.AP

Ing. Lenka Tkáčiková

5.

II.BP

Daniela Mlynárová

6.

II.CP

Monika Špániková

7.

III.AP

Andrea Holienková

8.

III.BP

Adriána Hantuchová

9.

IV.AP

Miriama Badínska

10.

IV.BP

Denisa Danechová

11.

I.AM

Monika Kormancová

12.

I.BM

Erika Beniačová

13.

II.AM

Eva Bitušíková

14.

II.BM

Jozef Mitaš

15.

III.AM

Elena  Masárová

16.

III.BM

Ján Lulák

17.

IV.AM

Drahomíra Psotová

18.

IV.BM

Jana Zajacová

19.

I.AN

Monika Drončovská

20.

II.AN

Štefan Gábor

21.

I.AU

Ivana Gaňová

22.

II.AU

Zdenka Minárová

23.

III.AU

Lenka Brťková

24.

III.BU

Ing. Janka Teichgrabová

 


Rozpočet a čerpanie rodičovského príspevku (link na cloud)