Výkonný výbor RRZ pre šk. r. 2020/2021

 • Predseda: 
  Andrea Holienková
 • Hospodár:
  Mgr. Katarína Klučková
 • Člen:
  Janka Ďurošková

Revízna komisia pre šk. r. 2020/2021

 • Predseda:
  Adriána Hantuchová
 • Členovia:
  Ján Lulák
  Slávka Mäkká                  

Zástupcovia RRZ za jednotlivé triedy pre šk. r 2020/2021

P. č. Trieda Meno a priezvisko zástupcu triedy
  I.AP Andrea Holienková
  I.BP Adriána Hantuchová
  II.AP    Daniela Mazánová
  II.BP Denisa Danechová
  III.AP Aneta Ihnátová
  III.BP Lenka Šteinigerová
  IV.AP Petra Pavlíková
  IV.BP Ing. Ľubomíra Vranová
  I.AM Elena  Masarová
  I.BM Ján Lulák
  II.AM Drahomíra Psotová
  II.BM Jana Zajacová
  III.AM Adriána Husáriková
  III.BM Mariana Školnikovičová
  IV.AM Martina Michelová
  IV.BM Ing. Ivana Paurová
  I.AN Erika Barošincová
  II.AN Slávka Mäkká
  I.AU Mgr. Katarína Klučková
  II.AU Janka Ďurošková
  II.BU Ing. Barbora Čurajová
  III.AU Zuzana Ďurdíková
  III.BU Jana Cádríková
     

Dokumenty: