Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Školská jedáleň

Osvojenie si zdravých stravovacích návykov detí a mládeže sa považuje za jednu z najúčinnejších foriem prevencie nutrične podmienených chorôb na formovaní ktorých sa podieľajú aj zariadenia školského stravovania.

Školské stravovanie je neodmysliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení. Základnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je zachovať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín, používať potravinové komodity najvyššej kvality s vysledovateľnosťou pôvodu a s možnosťou využitia alternatívnych potravinových komodít z dôvodu personálnej a technologickej náročnosti a preukázateľných finančných úspor.

Cieľom našej školskej jedálne je zabezpečiť kvalitné a chutné stravovanie s ohľadom na výživnú a vyváženú stravu. Pri príprave jedál z odborného hľadiska preferujeme stravu, pripravovanú z čerstvých surovín, ktorá má zodpovedajúcu energetickú a biologickú hodnotu. Využívajú sa zdravšie spôsoby prípravy stravy ako je varenie, dusenie, pečenie.

V školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa

 1. materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť,
 2. odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov,
 3. zásad na zostavovanie jedálnych lístkov podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 zo 14.9.2009 o zariadení školského stravovania prílohy č. 1,
 4. hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe – HACCP,
 5. finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedlo podľa zvoleného finančného pásma

Jedálny lístok je zostavený na základe zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v školskom stravovaní.

V rámci 5 stravovacích dní sa podávajú

 • 2 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom – hydina, bravčové, hovädzie, ryby s plnou hmotnosťou, nie mleté
 • 1  hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom –    so zníženou dávkou mäsa
 • 2 odľahčovacie jedlá
  • 1x s múčnym pokrmom – sladké
  • 1x so zeleninovým pokrmom

K polievkam podávame chlieb.

Ku každému hlavnému jedlu sa podáva nápoj – čierne, zelené alebo ovocné čaje, rôzne ovocné nápoje, mlieko alebo ochutené mliečne nápoje, voda. Minimálne 2 x v týždni podávame šaláty, ktoré sa pripravujú výhradne z čerstvej zeleniny a ovocia. Podľa možnosti finančnej normy za obedom podávame ovocie, jogurt, musli tyčinky alebo rôzne múčniky.

Výdaj stravy

 • Výdajné okienko (hlavné jedlo po označení stravy cez čítačku identifikačnej karty)
 • Samoobslužný pult 
  • polievky, umiestnené v ohrevnom pulte
  • šaláty, umiestnené v chladiacom pulte.
  • stravník má možnosť výberu podľa chuti
  • nápoje – podáva sa vždy čistá voda, mlieko a rôzne ovocné nápoje alebo čaje

Jedálny lístok je zverejnený na nástenke pre vstupom do školskej jedálne, na internetovej stránke školy http://sosdza.edu.sk/ a na internetovom portáli  https://www.strava.cz/strava/.

V školskej jedálni máme zavedený elektronický systém objednávania a výdaja stravy s použitím osobných identifikačných kariet.

Elektronický systém umožňuje prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy aj prostredníctvom internetu https://www.strava.cz/strava/ – túto službu si stravník musí prihlásiť u vedúcej školskej jedálne – na prihláške na stravovanie je potrebné vypísať užívateľské meno a heslo (údaje po aktivácii si môžete zmeniť).

Systém zároveň umožní zasielať správy zo školskej jedálne podľa vášho výberu:

 • potvrdenie objednávky
 • nedostatočná výška konta
 • neodobratá strava
 • mesačný prehľad
 • potvrdenie došlej platby

Výška ceny stravného lístka

Celková cena
2.40€

z toho

2,10 €   finančný limit na potraviny
0,30 €   príspevok na režijné náklady

 

Výdaj obedov

12:05  do  12:35 hod.

Kontakt na ŠJ

Vedúca školskej jedálne
Viera Tomková

viera.tomkova@sosdza.sk

Kontakt, číslo telefónu:

041/202 8850 kl. 23 alebo 15 – ústredňa
041 / 2028 858 – kancelária vedúcej ŠJ   

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001