Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Zamestnanci školy

Ing. Vítová Mária, PhD., MBA
riaditeľka školy

Ing. Eva Rezníčková
Zástupca RŠ pre teoretické vzdelávanie technických predmetov a praktické vyučovanie

Ing. Juliana Duháčková
Zástupca RŠ pre teoretické vzdelávanie humanitno-prírodovedných a ekonomických predmetov

Ing. Mária Hubočanová
Technicko-hospodársky úsek

 

 

Ing. Jaroslava Buntová
Ekonomický úsek

 

 

Katarína Macková
Personálny úsek

 

 

Bc. Darina Grmanová
Technicko-hospodársky úsek

 

 

Mgr. Mariana Winklerová
Technicko-hospodársky úsek

 

 

Pedagogickí zamestnanci

...

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001