Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Linky pomoci

Linka detskej dôvery

Linka dôvery Nezábudka

Internetová linka dôvery

Internetová linka dôvery

Internetová linka dôvery

Linka detskej istoty

Online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov

Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001