Um, zručnosť a snaha ukázať, čo dokážem…

Školské dielne Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline 29.11.2018 boli miestom, kde sa stretli žiaci základných škôl, aby si „zmerali“  nielen svoje vedomosti, ale aj praktické zručnosti v rámci 9. ročníka okresného kola Technickej olympiády, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačne túto akciu zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, školy a školské zariadenia, v rámci  žilinského okresu v spolupráci s Centrom voľného času Žilina a našou školou.

Pokračovať v čítaní „Um, zručnosť a snaha ukázať, čo dokážem…“

Christmas Language Flower 2018

Dňa 26. 11. 2018 sa na našej škole uskutočnilo pod vedením Mgr. Moravčíkovej a Mgr. Pikorovej školské kolo súťaže v anglickom jazyku s názvom Christmas Language Flower – Vianočný jazykový kvet. Do súťaže bolo zapojených 15 študentov  prvých, druhých, tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov, ktorí si pripravili ukážky na umelecký prednes. Pokračovať v čítaní „Christmas Language Flower 2018“

100. výročie Martinskej deklarácie – dejepisná súťaž

Dňa 26. októbra 2018 sa zúčastnil dvojčlenný tím, Aneta Matysová a Šarlota Oškrobaná z II.BP, dejepisnej súťaže pri príležitosti 100. výročia Martinskej deklarácie, ktorú zorganizoval ŽSK.  Písomný vedomostný test, ktorý absolvovali bol zameraný na udalosti z obdobia Rakúsko – Uhorska, I. svetovej vojny, zahraničný a domáci odboj Čechov a Slovákov a aktivity za samostatný československý štát,  vznik ČSR. Pokračovať v čítaní „100. výročie Martinskej deklarácie – dejepisná súťaž“

Školské kolo šachovej súťaže

Šach ako jediný nefyzický šport je skvelá hra, ktorá je ihriskom pre mozog,  kde o výsledku rozhodujú strategické a plánovacie schopnosti. Preveruje a rozširuje strategické myslenie, šikovnosť, sústredenie a celkové schopnosti hráča. Rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť, pomocou šachu si môžeme rozširovať svoje vedomosti a zručnosti, ale je to aj istý druh oddychu. Pokračovať v čítaní „Školské kolo šachovej súťaže“

Európsky deň jazykov v anglickom jazyku

Dňa 25. 09. 2018 sa na našej škole uskutočnila školská súťaž v anglickom jazyku s názvom Európsky deň jazykov. Súťaž sa uskutočnila pod pedagogickým vedením Mgr. Kyklošovej, Mgr. Moravčíkovej a Mgr. Panákovej. Pokračovať v čítaní „Európsky deň jazykov v anglickom jazyku“