Kybersúťaž

V dňoch 2. – 15.12.2019  sa žiaci 2., 3., 4. ročníkov a  nadstavbového štúdia zúčastnili prvého ročníka celoslovenskej súťaže v kybernetickej bezpečnosti určenej  hlavne pre študentov stredných škôl.  Súťaž je organizovaná občianskym združením AFCEA Slovakia, ktorá je slovenskou pobočkou neziskovej organizácie AFCEA International.  Odbornými garantmi súťaže sú pracovná skupina Kybernetickej bezpečnosti AFCEA, partneri zo súkromného sektora a ďalší partneri, najmä vysoké školy SR, profesijné a neziskové organizácie. 

Pokračovať v čítaní „Kybersúťaž“

Vianočný futsal

Piatok trinásteho. Nie, nepozerali sme horor s rovnomenným názvom, ale v tento deň ožila naša telocvičňa 9. ročníkom futsalového maratónu, ktorý zorganizovali Mgr. Papaj a Mgr. Mišíková. Turnaj „O pohár riaditeľky školy“ začal nástupom všetkých zúčastnených 21 družstiev a otvorila ho pani riaditeľka krátkym príhovorom.

Pokračovať v čítaní „Vianočný futsal“

Christmas Language Flower

Dňa 11. 12. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v anglickom jazyku s názvom Christmas Language Flower – Vianočný jazykový kvet pod vedením Mgr. Moravčíkovej a Mgr. Panákovej. Do súťaže bolo zapojených 20 študentov prvých, druhých, tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov, ktorí si pripravili ukážky na umelecký prednes.

Pokračovať v čítaní „Christmas Language Flower“

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať čitateľskú gramotnosť,  komunikačné zručnosti a zvyšovať záujem žiakov o slovenský jazyk a literatúru.

Pokračovať v čítaní „Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry“

Praktická elektronika 2019 – školská elektrotechnická súťaž III.AM vs. III.BM

Dňa 29. novembra 2019 sa v našej škole uskutočnila elektrotechnická súťaž Praktická elektronika pod vedením Ing. Švekušovej a Ing. Pšaneckého.

Pokračovať v čítaní „Praktická elektronika 2019 – školská elektrotechnická súťaž III.AM vs. III.BM“

EXPERT GENIALITY SHOW 2019 – celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ

Kto zbadá na oblohe  padajúcu hviezdu, bude mať vraj šťastie. Čo vlastne pozorujeme na oblohe ako padajúcu hviezdu?  12 žiaci z našej školy sa 28.novembra 2019 zapojili do celoslovenskej súťaže Expert geniality show a hľadali odpovede na túto  a podobné testové otázky.

Pokračovať v čítaní „EXPERT GENIALITY SHOW 2019 – celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ“