45. ročník celoštátneho kola súťaže žiakov SOŠ z predpisov BOZP

Tohtoročný 45. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa konal v dňoch 16. – 17. apríla 2019 v hoteli Sorea Titris v Tatranskej Lomnici.

Pokračovať v čítaní „45. ročník celoštátneho kola súťaže žiakov SOŠ z predpisov BOZP“

Súťaž z predpisov BOZP

Dňa 19.3.2019 sa v našej škole už po piatykrát uskutočnilo školské kolo súťaže z predpisov BOZP. Súťaž sa konala pod záštitou Integrovaného odborového zväzu Bratislava. Tejto súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci z prvých až druhých ročníkov študijných odborov.

Pokračovať v čítaní „Súťaž z predpisov BOZP“

Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

V piatok 1. marca 2019  sa konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).  Do školského kola boli prihlásené 2 práce v súťažných odborov 01 – Problematika voľného času /1 práca/ a 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie /1 práca/.  

Pokračovať v čítaní „Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti“

,,Do športu sa zapájajú aj žiaci z našej školy´´

Dňa 30. 01. 2019 sa v  Spojenej škole, Rosinská cesta 4 Žilina a v SOŠ dopravnej Rosinská cesta 2 v Žiline uskutočnili Majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiakov a žiačok SŠ, ktoré vyhlásilo MŠ SR. Pokračovať v čítaní „,,Do športu sa zapájajú aj žiaci z našej školy´´“