Kontaktujte nás

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

GPS: 49.206566, 18.772167


RIADITEĽKA ŠKOLY:
Ing. Vítová Mária, PhD., MBA
riaditel@sosdza.sk, 0918 661 459

ZÁSTUPCA RŠ pre teoretické vzdelávanie technických predmetov a praktické vyučovanie:
Ing. Eva Rezníčková
eva.reznickova@sosdza.sk, 041/202 8853

ZÁSTUPCA RŠ pre teoretické vzdelávanie humanitno-prírodovedných a ekonomických predmetov:
Ing. Juliana Duháčková
juliana.duhackova@sosdza.sk, 041/202 8854

Technicko-ekonomický zástupca:
PaedDr. Ľubomír Galbavý, PhD.
lubomir.galbavy@sosdza.sk, 0903 535 533

 


Telefónne čísla na niektoré dôležité úseky

041/202 8850 Vrátnica (spojovateľ) 
041/202 8851 Zborovňa A 
041/202 8852 Zborovňa B 
041/202 8853 (zástupca) p. Rezníčková 
041/202 8854 (zástupca) p. Duhačková
041/202 8855 Ekonomický úsek (p. Buntová)
041/202 8856 Personál (p. Macková)
041/202 8857 Hospodár (p. Hubočanová, p. Galbavý)
041/202 8858 Kuchyňa (p. Grmanová)
041/202 8859 Internát 

Hovory na takto označené čísla sú zaznamenávané

V platnosti ostávajú aj predošlé, staré tel. čísla:
Tel. ústredňa: 041/5252 021
Tel. sekretar.: 041/5253 614

Email: sekretariat@sosdza.sk

IČO: 00651117
Kód školy: 658 001

V prípade, že chcete emailovo kontaktovať niektorého z vyučujúcich, môžete použiť adresu v tvare meno.priezvisko@sosdza.sk pričom sa nepoužíva diakritika.


Zväčšiť mapu