Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Kontaktujte nás

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Fax: 041/525 3614 (sekretariát RŠ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
El. schránka: --doplniť--

IČO: 00651117
Kód školy: 658 001
EDUID: 100009222

Image
SOŠD Žilina, Budova A na Rosinskej ceste 2

Kontakty na vedenie školy

Riaditeľka školy

Ing. Vítová Mária, PhD., MBA
tel.: 0918 661 459
e-mail: riaditel@sosdza.sk

Zástupca RŠ pre teoretické vzdelávanie technických predmetov a praktické vyučovanie

Ing. Eva Rezníčková
tel.: 041/202 8853
e-mail: eva.reznickova@sosdza.sk

ZÁSTUPCA RŠ pre teoretické vzdelávanie humanitno-prírodovedných a ekonomických predmetov

Ing. Juliana Duháčková
tel.: 041/202 8854
e-mail: juliana.duhackova@sosdza.sk

Technicko-ekonomický zástupca

PaedDr. Ľubomír Galbavý, PhD.
tel.: 0903 535 533
e-mail: lubomir.galbavy@sosdza.sk

Technicko-hospodársky úsek

Ing. Mária Hubočanová
tel.: 041/202 8857
e-mail: maria.hubovanova@sosdza.sk

Ekonomický úsek

Ing. Jaroslava Buntová
tel.:041/202 8855
e-mail: jaroslava.buntova@sosdza.sk

Personálny úsek

Katarína Macková
tel.: 041/202 8856
e-mail: katarina.mackova@sosdza.sk

Vedúca školskej jedálne

Bc. Darina Grmanová
tel.:041/202 8858 
e-mail: darina.grmanova@sosdza.sk

Vedúca vychovávateľka - Internát

Mgr. Mariana Winklerová
tel.:041/202 8859
e-mail: mariana.winklerova@sosdza.sk

Školské dielne Košická / Odborná prax

Ing. Martin Remiš
tel.: 041/565 1997
e-mail: martin.remis@sosdza.sk

 


Kde nás nájdete?

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001