Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Kontaktujte nás

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
El. schránka: E0005587694

IČO: 00651117
Kód školy: 658 001
EDUID: 100009222

Image
SOŠD Žilina, Hlavná budova na Rosinskej 2

Telefónne číslo na školské dielne bolo zrušené. Od teraz musíte šk. dielne kontaktovať prostredníctvom spojovateľa na čísle 041 / 202 8850.
V prípade, že potrebujete výpis vysvedčenia alebo výučného listu, kontaktujte sekretariát RŠ.


Kontakty na vedenie školy

Riaditeľka školy

Ing. Vítová Mária, PhD., MBA
tel. škola: 041/202 8851
tel.: 0918 661 459
e-mail: riaditel@sosdza.sk

Sekretariát RŠ

Marta Vajkunyová
tel. škola: 041/202 8852
e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Zástupca RŠ pre teoretické vzdelávanie technických predmetov a praktické vyučovanie

Ing. Eva Rezníčková
tel.: 041/202 8853
mobil: 0905 753 323
e-mail: eva.reznickova@sosdza.sk

ZÁSTUPCA RŠ pre teoretické vzdelávanie humanitno-prírodovedných a ekonomických predmetov

Ing. Juliana Duháčková
tel.: 041/202 8854
mobil: 0908 179 390
e-mail: juliana.duhackova@sosdza.sk

Technicko-hospodársky úsek

Ing. Mária Hubočanová
tel.: 041/202 8857
mobil: 0905 586 370
e-mail: maria.hubovanova@sosdza.sk

Ekonomický úsek

Ing. Jaroslava Buntová
tel.:041/202 8855
e-mail: jaroslava.buntova@sosdza.sk

Personálny úsek

Katarína Macková
tel.: 041/202 8856
e-mail: katarina.mackova@sosdza.sk

Vedúca školskej jedálne

Viera Tomková
tel.:041/202 8858 
e-mail: viera.tomkova@sosdza.sk

Vedúca vychovávateľka - Internát

Mgr. Mariana Winklerová
tel.:041/202 8859
mobil: 0905 695 188
e-mail: mariana.winklerova@sosdza.sk

Výchovná poradkyňa

Mgr. Ivana Kubalová
e-mail: kubalova@sosdza.sk


Kde nás nájdete?

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001