Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Prijímacie konanie pre nadstavbové štúdium

Aktuálne kritéria


Tlačivá


  • 12.05.2020 - pridané tlačivo pre záväzné prihlásenie sa na štúdium
  • 05.05.2020 - zverejnené kritérium pre NŠ, oficiálne
  • 20.04.2020 - zverejnenie predbežných kritérií pre NŠ
  • 02/2020 - zverejnené predbežné verzie kritérií
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001