Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Prijímacie konanie pre nadstavbové štúdium

Aktuálne kritéria

V nasledujúcich dokumentoch nájdete po otvorení všetky potrebné podmienky pre prijatie do nadstavbového štúdia na našej škole.

Aktuálne kritéria pre NŠ nie sú známe.


Tlačivá

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001