Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Prijímacie konanie pre nadstavbové štúdium

Aktuálne kritéria

V nasledujúcich dokumentoch nájdete po otvorení všetky potrebné podmienky pre prijatie do nadstavbového štúdia na našej škole.


Tlačivá

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001