Oslava 70. výročia ČSAD

Vo štvrtok 12. septembra 2019 sa žiaci našej školy z tried I. AP a I .BM zúčastnili na oslavách 70. výročia ČSAD na Slovensku. Oslavy sa konali v areáli Incheba Expo v Bratislave. Pedagogický dozor na akcii vykonávali vyučujúce  p. Mgr. Anna Medviďová a p. Mgr. Zuzana Mišíková.

Pokračovať v čítaní „Oslava 70. výročia ČSAD“

9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia

  1. septembra si na Slovensku pripomíname Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý odkazuje na konkrétnu udalosť –  prijatie tzv. Židovského kódexu v roku 1941. Pojem holokaust sa používa na označenie systematického vyvražďovania európskeho židovstva v rokoch 1933-1945.
Pokračovať v čítaní „9. september – Deň obetí holokaustu a rasového násilia“

Deň s políciou

Dňa 12. septembra 2019  sa triedy IV. AP, IV. BP, IV. AM, IV. BM s pedagogickým dozorom Ing. M. Fabiniovou, Mgr. J. Moravčíkovou, Ing. R. Pšaneckým a Mgr. M. Ujháziovou zúčastnili celoslovenského Dňa s políciou, ktorý každoročne organizuje žilinské Krajské riaditeľstvo PZ v inom kraji.

Pokračovať v čítaní „Deň s políciou“

Školský výlet triedy I.BM

Na školský výlet sme si vybrali prekrásne prostredie Vodného diela Žilina a povodia Váhu. Žiaci z 1. BM nie sú zo Žiliny, a preto privítali možnosť zoznámiť sa so známou  rekreačnou oblasťou Žilinčanov. Bicyklovali sa po Vodnom diele Žilina, opiekli si špekáčiky, okúpali sa v rybníku pri celulózke. Pri prechádzke okolo Váhu sme spolu nakŕmili labute a pozreli si areál pre rýchlostnú kanoistiku. Výlet sme zakončili posedením pri kofole na Námestí hrdinov v Budatíne.

Pokračovať v čítaní „Školský výlet triedy I.BM“

Súťaž v písaní na EPS a tvorbe obchodných listov

V dňoch od 20.6 – 24. 06. 2019 sa uskutočnila školská Súťaž v písaní na EPS a tvorbe obchodných listov. Výber žiakov 1. a  2. ročníkov študijných odborov prevádzka a ekonomika dopravy a dopravná akadémia si preverilo svoje praktické zručnosti, ktoré získali počas školského roka v predmete technika administratívy a administratíva a korešpondencia. Na priebeh súťaže dozerala Ing. M. Gálffyová.

Pokračovať v čítaní „Súťaž v písaní na EPS a tvorbe obchodných listov“