Vzdelávanie

Vzdelávanie alebo edukácia je procesuálna stránka pedagogického procesu. Je to proces cieľavedomého uvedomelého sprostredkovania a aktívneho utvárania a osvojovania si vedeckých a technických vedomostí, intelektuálnych a praktických skúseností, utváranie morálnych rysov, osobitných záujmov a postojov.

Pokračovať v čítaní „Vzdelávanie“

Finančná sloboda – Naučme sa pracovať s peniazmi

Dňa 16.12.2019 sa žiaci III.AP zúčastnili vzdelávacej aktivity finančnej spoločnosti  OVB Allfinanz Slovensko, ktorá sa konala v priestoroch firmy. Jej cieľom bolo zvýšiť finančnú gramotnosť študentov.

Pokračovať v čítaní „Finančná sloboda – Naučme sa pracovať s peniazmi“

Vianočná exkurzia

Blížiace sa vianočné obdobie si každoročne pripomíname so žiakmi prvých ročníkov návštevou Rajeckej Lesnej, kde sa nachádza najväčší drevený pohyblivý betlehem v Európe – dielo majstra Jozefa Pekaru. Toto miesto sme nevynechali ani tento rok a vydali sme sa za ním 9. a 12. decembra. I.BP, I.BM, I.AP a I.AM sprevádzali ich triedne učiteľky Ing. Čelková, Mgr. Mišíková, Mgr. Medviďová a Ing. Dubovická.

Pokračovať v čítaní „Vianočná exkurzia“