ERASMUS+ pokračuje

V apríli tohto roku sa 14 žiakov tretích ročníkov študijného odboru 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy a študijného odboru 3767 M dopravná akadémia  zúčastnili prvej odbornej stáže v rámci projektu  ERASMUS+, kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, konkrétne „Študent dopravy v praxi“. Štrnásťdňová stáž sa zrealizovala v dopravných a zasielateľských firmách v českom meste Olomouc.

V dňoch 5. – 18. júna 2022 projekt pokračuje druhou odbornou stážou, ktorej sa tentokrát zúčastnia 13 vybraní žiaci druhých ročníkov z rovnakých študijných odborov, vrátane sprevádzajúcich učiteľov – Mgr. Mišíkovej a Mgr. Panákovej.

Všetkým účastníkom prajeme veľa  nových odborných vedomostí a zručností, ako aj krásnych zážitkov.