Oznam – Erasmus+

Vzhľadom k zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii v súvislosti s COVID-19 predpokladáme, že by bolo možné v mesiaci október uskutočniť odbornú zahraničnú stáž v rámci schváleného projektu „Študent dopravy v praxi“ – ERASMUS+.

Z tohto dôvodu vyhlasujeme výberové konanie pre záujemcov (žiakov III. ročníka PED a III. ročníka DA) na účasť vyššie uvedenej mobility.

Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohách (podmienky výberového konania, záväzná prihláška).

Prílohy