Školské dielne, Košická 2, Žilina je miestom, kde žiaci Strednej odbornej školy dopravnej získavajú odborné vedomosti a zručnosti pri práci s modernými prístrojmi a diagnostickými zariadeniami.

Na tomto pracovisku pôsobí aj školská AUTOŠKOLA, ktorá svoje služby ponúka žiakom Strednej odbornej školy dopravnej. Záujemcovia o ZVÁRAČSKÝ KURZ ho môžu získať na tomto mieste za výhodných podmienok.

Okrem uvedeného ŠD – Košická ponúka práce, služby a výkony na všetkých typoch motorových vozidiel našej, ale i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou. Komplexné služby pre bezpečný a plynulý chod Vášho motorového vozidla zabezpečia naši majstri odborného výcviku s dlhoročnou praxou.

ŠD Košická

Kontakty

Ing. Martin Remiš
Tel. číslo: 5 651 997
Email: martin.remis@sosdza.sk