Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Školské dielne, Košická

Školské dielne, Košická 2, Žilina je miestom, kde žiaci Strednej odbornej školy dopravnej získavajú odborné vedomosti a zručnosti pri práci s modernými prístrojmi a diagnostickými zariadeniami.

Image
Image

Na tomto pracovisku pôsobí aj školská AUTOŠKOLA, ktorá svoje služby ponúka ako žiakom Strednej odbornej školy dopravnej, tak aj ostatným záujemcom. Praktický výcvik potom prebieha aj v areáli SOŠD Žilina na Rosinskej ceste, na našom autocvičisku.

Školské dielne, Košická 2, sú miestom kde sa dá za východných cenových podmienok získať aj zváračský kurz. Záujemcovia môžu absolvovať kurzy zvárania
podľa STN 05 07 05.

Image

Okrem uvedeného ŠD – Košická ponúka práce, služby a výkony na všetkých typoch motorových vozidiel našej, ale i zahraničnej výroby. Naše cvičné dielne pre opravu motorových vozidiel sú vybavené modernou technológiou. Komplexné služby pre bezpečný a plynulý chod Vášho motorového vozidla zabezpečia naši majstri odborného výcviku s dlhoročnou praxou.

Image
Image
Image

Kontakty ŠD Košická

Ing. Vítová Mária, PhD., MBA
tel.: 0918 661 459
e-mail: riaditel@sosdza.sk

 

Bízik Mário
tel.: 0944 053 303
e-mail:mario.bizik@sosdza.sk

 


Kde nás nájdete?

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001