V školskej jedálni máme zavedený elektronický systém objednávania a výdaja stravy s použitím osobných identifikačných kariet.

Elektronický systém umožňuje prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy aj prostredníctvom internetu https://www.strava.cz/strava/ – túto službu si stravník musí prihlásiť u vedúcej školskej jedálne.

Registrácia služby

Stravníci, ktorí sa majú záujem o stravovanie v školskej jedálni dostanú prihlášku na stravovanie, kde je potrebné vyplniť aj údaje k službe prihlasovanie a odhlasovanie stravy internetom.

Zvolíte si Vaše prístupové meno (užívateľské meno) a heslo.
Užívateľské meno – malými písmenami bez diakritiky – môže obsahovať čísla a písmena, minimálne 6 znakov

Heslo – malými písmenami bez diakritiky – môže obsahovať čísla a písmena, minimálne 6 znakov

E-mail – na zadanú adresu Vám systém umožňuje zasielať správy zo školskej jedálne podľa Vášho výberu

  • potvrdenie objednávky
  • nedostatočná výška konta
  • neodobratá strava
  • mesačný prehľad
  • potvrdenie došlej platby

Pri zriadení služby môžete určiť, ktoré z týchto správ si prajete zasielať.

Heslo, e-mail a zasielané správy môžete kedykoľvek neskôr zmeniť po prihlásení do systému v sekcii Nastavenie používateľa.

  • Prihlasovanie na stravovanie je možné len do výšky finančného zostatku na vašom konte – pokiaľ nie je strava uhradená a nemáte preplatok z predchádzajúceho obdobia systém Vám neumožní prihlásenie na stravovanie
  • Odhlasovanie je možné vykonávať najneskôr predchádzajúci deň do 13,30 hod.

POZOR!

Odhlasovanie a prihlasovanie stravy cez internet na pondelok sa dá realizovať len počas pracovných dní t.j. najneskôr v piatok do 13,30 hod. V prípade ochorenia môžete odhlásenie vykonať osobne alebo telefonicky v pondelok ráno do 7,00 hod.

Ďalšie pokyny, podrobnosti a návody nájdete na www.strava.cz