Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Autoškola

AUTOŠKOLA pri Strednej odbornej škole dopravnej v Žilina bola založená v roku 1988 ešte pod názvom ČSAD Žilina. Od jej samotného vzniku je hlavnou prioritou neustále skvalitňovanie prípravy žiakov na získanie vodičského oprávnenia. Záujemcovia o výcvik v autoškole podávajú príhlášku, ktorú je možné stiahnúť tu.

AUTOŠKOLA poskytuje tieto služby:

vodičské oprávnenie skup. „B“

Učebná osnova vodičského kurzu
Vodičský kurz obsahuje:
výučbu teórie – 33 hodín
praktický výcvik – 38 hodín

Výučba teórie obsahuje:
1. Výučba predpisov o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
2. Výučba konštrukcie a údržby
3. Výučba teórie vedenia vozidla
4. Výučba zásad bezpečnej jazdy

Praktický výcvik:
Praktický výcvik vo vedení motorového vozidla sa vykonáva v jednotlivých etapách a je zameraný na:
I. etapa – nácvik a zvládnutie základných zručností vodiča potrebných na ovládanie vozidla mimo cestnej premávky

II. etapa – precvičovanie základných zručností vodiča s dôrazom na dodržiavanie jednotlivých ustanovení pravidiel o cestnej premávke a zásad bezpečnej jazdy

III. etapa – nácvik jednotlivých zručností vodiča zameraných na riešenie zložitých dopravných situácií v cestnej premávke.

Praktický výcvik v údržbe je zameraný na:
– oboznámenie sa s vozidlom formou praktickej ukážky, ktorá sa vykonáva pred začatím praktického výcviku
– nácvik základov praktickej údržby a ošetrovania vozidla

Teoretická príprava sa vykonáva v Autoškole pri SOŠD, Školské dielne, Košická 2, Žilina v dňoch:

pondelok – piatok v čase od 14,30 hod. – 16,55 hod.

Praktický výcvik zabezpečujeme na šiestich vozidlách Škoda FABIA.

Cenník:
– vodičský kurz skupiny „B“ – 600,- € (650 €,- pre žiakov iných SŠ) od 01.04.2023           
– Prvá opakovacia skúška – 10,00 €
– Ďalšia opakovacia skúška – 15,00 €
– Kondičná jazda – jedna vyučovacia hod. – 10,- €

Kontakt: tel. 041/202 8850, žiadajte klapku 63 (p. Olszar Ján)
Email: olszar@sosdza.sk

Dokumenty

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001