Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

My v zahraničí

Rumunsko

Inclisive Digital Democracy

09. 05. - 21. 05. 2022
[link] [článok] [certifikát]

Nemecko stáž

01. 04 - 18. 05. 2022 
[článok] [link]

Švédsko

Back to business

09. 05.- 17. 05. 2022 
[link] [článok]

Srbsko

Diversity Champions

18. 05 - 26. 05. 2022
[link] [článok] [certifikát]

Španielsko + Francúzsko

Nature in Motion

02. 07. - 16. 07. 2022 
[link] [článok] [certifikát]

Švédsko

Partners and participants guide

01.10 - 08. 10. 2022
[link] [článok] [certifikát]

Portugalsko

Young business

10.10. - 18. 10. 2022
[link] [video] [článok]

Chorvátsko

Pop culture

20. 10. - 28. 10. 2022
[link] [článok] [video]

Španielsko

Engaging youth in climate

27. 10. - 03. 11. 2022
[link] [článok]

Poľsko

Training Course Unbox Inclusion Poland

28. 11. - 06. 12. 2022
[link] [certifikát] [článok]

Nemecko

Activate your strengths

14.11.2022 - 22.11.2022
[článok] [video]

Poľsko

Critical thinking in digital world

22.04.2023 - 28.04.2023
[link] [článok]

Poľsko

WE SUPPORT YOU! WE MOTIVE YOU!
WE INSPIRE YOU!

21.04.2023 - 28.04.2023
[link] [článok]

Slovinsko

THE CHALLENGE OF
MEDIA INFORMING

15.05.2023 - 25.05.2023
[link] [článok]

Taliansko

INNOVATIVE
TRADITIONS
Youth Exchange Erasmus+

19.06.2023 - 26.06.2023
[článok] [pdf]

Turecko

World Worth it

08.10.2023 - 19.10.2023
[link] [video1] [video2] [video3] [článok]

Poľsko

Everybody Needs to ACT

01.11.2023-08.11.2023
[link]

Poľsko

Imagination ! The Hidden Strength of Each of Us

23.10.2023-30.10.2023
[link] [článok]

Poľsko

Be Modern, Be Successful

04.11.2023-11.11.2023
[link] [článok]

Slovensko

Multi forget-me-not - an international
perspective on the mental health of young people

23.09.2023-30.09.2023
[link] [článok]

Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001