ENGAGING  YOUTH IN CLIMATE

V  rámci programu Erasmus+ sa v dňoch 27.10. – 03.11.2022  zúčastnili učitelia Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline Jozef Nociar, Zuzana Mišíková a Ivan Palúch tréningového kurzu  nazvaného Engaging Youth in Climate – Ako zapojiť mladých ľudí do problematiky klímy. Kurz sa konal v malebnej  španielskej dedinke Alozaina. Alozaina je dedina v španielskej provincii Andalúzia, nachádzajúca sa 52 kilometrov od Malagy, v pohorí Sierra de las Nieves. Zaujímavé bolo aj samotné miesto konania kurzu, Casa de Acogida Pepe Bravo, kde sídli  terapeutická  komunita, venujúca sa resocializácii ľudí, ktorí predtým trpeli rôznymi typmi závislostí a momentálne sa snažia začleniť naspäť do každodenného  života.  Kurzu sa zúčastnilo okolo 30 ľudí z rôznych krajín Európskej únie, napríklad z Talianska, Španielska, Portugalska, Holandska, Poľska atď.

Lektormi kurzu boli Carlos Buj a Irene Fernández. Carlos je lektor a aktivista, ktorý sa v posledných rokoch venuje koordinácii vzdelávacích programov a taktiež spoluvytvára a vedie kurzy o prírode, pričom využíva hlavne metódu Práca, ktorá spája.

Irene sa špecializuje na environmentálne vzdelávanie a interkultúrne vzťahy, má bohaté skúsenosti v rámci programu Erasmus+, manažuje projekty a spolupracuje s miestnymi neziskovými organizáciami.

Cieľom projektu bolo  poskytnúť transformatívnu skúsenosť, ktorú by bolo možné replikovať v domovských podmienkach účastníkov. Počas kurzu sme sa dozvedeli informácie o súčasnej ekologickej a klimatickej situácii, učili sme sa ako pracovať s emóciami, ktoré môže v ľuďoch  vyvolať globálna ekologická kríza a tiež sme sa venovali rôznym inovatívnym formám skupinových aktivít.

Kurz  bol navrhnutý podľa metódy Work that Reconnects – Práca, ktorá spája, ktorej autorkou je Joanna Macy.

Program počas siedmych dní kurzu  by sa dal najlepšie charakterizovať slovom intenzívny. Aktivity, ktoré pripravili lektori prebiehali počas celého dňa a končili okolo polnoci, takže veľa času na spoznávanie okolia nám nezostalo.