Odborná stáž v Nemecku

Zahraničnej  stáže v Nemecku sa zúčastnili žiaci z III.AM: Viliam Herco, Filip Zvrškovec  a Marek Krajči,  z III.BM: Martin Hudák, Daniel Uriča a Tomáš Andrejčák a z 1.AN:  Ondrej Vachan a Roman Giabel.

Stáž  sa konala v nemeckom meste Mníchov, avšak ešte pred nástupom na pracovisko  museli naši  študenti absolvovať školenie, ktoré sa realizovalo v dedinke Karlstein, ktorá  sa nachádza pri Frankfurte nad Mohanom. Školenie spolu so samotnou prácou vo firmách  bolo poučné a naspäť domov sme prišli plní  nových poznatkov a zážitkov. Celkové hodnotenie stáže zúčastnenými  žiakmi bolo dobré a až na pár maličkostí bola  stáž  úspešne  ukončená bez akýchkoľvek problémov.

Ďakujeme škole, že nám umožnila zúčastniť sa v rámci štúdia zahraničnej stáže v Nemecku, kde sme nadobudli nové odborné vedomosti z oblasti automobilového priemyslu. Okrem toho sme sa mohli zdokonaliť aj v cudzom jazyku.

„Vaša práca vyplní veľkú časť vášho života a jediný spôsob, ako byť naozaj spokojný,  je robiť veci, ktoré považujete za skutočne skvelé. A jediným spôsobom, ako vykonávať skvelú prácu,  je milovať to, čo robíte.“ Steve Jobs

Viliam Herco III. AM