Prípravné stretnutie DIVERSITY CHAMPIONS v Srbsku

V dňoch 22.-25.04. sa naši dvaja žiaci Radoslav Madleňák z III.BP a Šimon Mazán z III.AP zúčastnili prípravného stretnutia v meste Novi Pazar (Srbsko), k mobilite s názvom DIVERSITY CHAMPIONS.

Táto mobilita je organizovaná vďaka projektu ERASMUS+ a zúčastňujú sa jej ľudia zo Srbska, Slovenska, Turecka, Španielska, Rumunska a Talianska. Jej úlohou je prostredníctvom vzdelania a športu poukázať na rozdiely jednotlivých krajín a kultúr. Počas tohto prípravného stretnutia mali možnosť naši žiaci nahliadnuť a rozhodnúť o programe pre hlavnú časť mobility. Taktiež bližšie spoznali miestnu kultúru, miestne zvyky a naučili sa ľahšie orientovať v tomto meste.

Mládežnícka výmena sa uskutoční v dňoch 18.-26.05. a poputujú na ňu 7 žiaci z našej školy. Spoločne im držíme palce v rozvíjaní ich komunikačných ale i etických schopností a pevne veríme, že týchto projektov bude na našej škole viac.
Za koordináciu projektu ďakujeme p. Čelkovej a p. Sikorovej.

Radoslav Madleňák