Komfortná elektronika – druhýkrát v COVaP

IMG_20151228_112750Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina dňa 28.12.2015 zahájilo už druhýkrát akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Komfortná elektronika motorových vozidiel – modul I“, ktorý bol ukončený záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa  07.01.2016. Pokračovať v čítaní „Komfortná elektronika – druhýkrát v COVaP“

Už štvrtý akreditovaný program

Komfortná elektronika motorových vozidiel – modul I.

DSCF4965Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina dňa 06.07.2015 zahájilo už v poradí štvrtý akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Komfortná elektronika motorových vozidiel – modul I“, ktorý bol ukončený záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa  12.07. 2015. Pokračovať v čítaní „Už štvrtý akreditovaný program“

Technická výchova žiakov ZŠ Karpatská

DSCF4836V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme v dňoch 14.01.2015 a 05.02.2015 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 8 žiakov Základnej školy Divina a 18 žiakov Základnej školy Karpatská. Pokračovať v čítaní „Technická výchova žiakov ZŠ Karpatská“

Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Divina

DSCF4455V rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme v Stredisku odbornej praxe, Košická 2, zabezpečili dňa 03.03.2014 časť vyučovacieho predmetu Technika pre 16 žiakov ZŠ Divina. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. Pokračovať v čítaní „Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Divina“

Ďalšie odborné školenie v COVaP

DSCF4254V rámci zvyšovania odbornej kvalifikácie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy sa v rámci COVaP uskutočnilo odborné školenie „SÉRIOVÁ A PARALELNÁ DIAGNOSTIKA ZÁŽIHOVÝCH A VZNETOVÝCH MOTOROV“,  ktorého sa zúčastnili traja učitelia odborných predmetov a  traja majstri odbornej výchovy. Odborné školenie sa konalo  v dňoch 21. – 22. januára 2014 v Stredisku odbornej praxe na ul. Košická 2, Žilina. Školenie vykonali pracovníci firmy MOTOR expert s.r.o. Pokračovať v čítaní „Ďalšie odborné školenie v COVaP“

Diagnostika podvozku motorových vozidiel II

DSCF3447Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina  dňa 19.08.2013 zahájilo akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Diagnostika podvozku motorových vozidiel“ ktorý bol ukončený  záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa 23.08.2013. Pokračovať v čítaní „Diagnostika podvozku motorových vozidiel II“

Diagnostika podvozku motorových vozidiel

DSCF3091Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina  dňa 28.03.2013 zahájilo akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Diagnostika podvozku motorových vozidiel“ ktorý bude ukončený  záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa 09.04.2013. Pokračovať v čítaní „Diagnostika podvozku motorových vozidiel“