Lyžiarsky výcvikový kurz pre 72 žiakov strednej školy, v 2 turnusoch

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Lyžiarsky výcvik pre žiakov strednej školy

Pokračovať v čítaní „Lyžiarsky výcvikový kurz pre 72 žiakov strednej školy, v 2 turnusoch“

BEH 17. NOVEMBRA

Jedným z najstarších bežeckých podujatí na Slovensku k príležitosti Dňa študentstva je Beh 17. novembra, ktorého termín v tomto roku pripadol na 7.11.2019. Tieto preteky sa stali tradíciou a v tomto roku sa už konal 53. ročník. Jeho každoročným usporiadateľom je Ústav telesnej výchovy ŽU, Academic Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská asociácia univerzitného športu.

Pokračovať v čítaní „BEH 17. NOVEMBRA“

Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu

Žiaci 1. a 2. ročníka sa opätovne zapojili do projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc.

Pokračovať v čítaní „Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu“

Investovanie – nielen pre bohatých …

V poradí už druhý online webinár z dielne Nadácie pre deti Slovenska sa uskutočnil na pôde školy dňa 29. 10. 2019. Absolvovala ho časť žiakov zo IV. AP triedy a II. BP triedy v rámci vyučovania ekonomických predmetov s učiteľmi Ing. M. Fabiniovou a Ing. M. Gálffyovou.

Pokračovať v čítaní „Investovanie – nielen pre bohatých …“

Odborná exkurzia v autolaboratóriách Žilinskej univerzity v Žiline

Dňa 08. 10. 2019 a 09. 10. 2019 sa uskutočnila odborná exkurzia žiakov IV. AM – odbor mechanik elektrotechnik a IV. BM – odbor autotronik, ktorú absolvovali v autolaboratóriách Elektrotechnickej a Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Naši žiaci mali možnosť vidieť aj laboratóriá na Katedre telekomunikácií a multimédií, TV štúdiá, vybavenia pre spracovanie zvuku, obrazu a videa. 

Pokračovať v čítaní „Odborná exkurzia v autolaboratóriách Žilinskej univerzity v Žiline“