ŠTUDUJ DOPRAVU

Dňa 16. mája 2019  sa naša škola, Stredná odborná škola dopravná  Žilina, zúčastnila v zastúpení Mgr. A. Medviďovej, p. Tomáša Křenka, žiakov z III. AM a III.BM triedy J. Kmeťa, L. Kmeťa, Ľ. Jánošíka projektu Dni kariérového poradenstva vo Vrútkach – Študuj dopravu, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka.

Pokračovať v čítaní „ŠTUDUJ DOPRAVU“

Odborná exkurzia „Profesia days“ v Holiday Inn

Dňa 15. 05. 2019 sa v hoteli Holiday Inn Žilina opäť konal festival príležitostí Profesia days. Podujatie organizuje spoločnosť Profesia, prevádzkovateľ najväčšieho slovenského jobportálu Profesia.sk.

Pokračovať v čítaní „Odborná exkurzia „Profesia days“ v Holiday Inn“

Výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2019/2020

Po kliknutí sa Vám zobrazí zoznam odborov s výslednou tabuľkou. Na otvorenie tabuliek potrebujete prehliadač PDF súborov. Tabuľka obsahuje kód žiaka (Kód ST), ktorý ste dostali v pozvánke na prijímacie konanie, kód odboru (Odbor), na ktorý sa uchádzač hlásil, body za prijímacie skúšky spolu (Bod PS), body za základnú školu (Bod ZŠ), súčet monitoru (T9), súčet bodov za PS+ZŠ (SPOLU) a nakoniec rozhodnutie ktoré hovorí o prijatí alebo neprijatí uchádzača (KÓD). Legenda rozhodnutí je uvedená nad výsledkovými listinami.

Žiadame uchádzačov, ktorí boli prijatí, aby prišli svoj záujem o štúdium potvrdiť zápisom (osobne v škole) v dňoch od 22.05.2018 do 24.05.2018 v čase od 08:00-15:00h.

Je nutné si priniesť zápisný lístok, ktorý vydáva ZŠ.

Pokračovať v čítaní „Výsledky prijímacieho konania pre šk.rok 2019/2020“

Odborná exkurzia Vodné dielo Žilina

V pondelok 13. 5. 2019 sa žiaci II.AP študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy spolu s pedagogickým dozorom Ing. Ivetou Drahnovou a Ing. Jaromírom Slezákom zúčastnili odbornej exkurzie zameranej na prehliadku Vodného diela Žilina.

Pokračovať v čítaní „Odborná exkurzia Vodné dielo Žilina“

Výchovno-vzdelávacia exkurzia na vojnovom cintoríne sovietskych vojakov na Bôriku

Dňa 13. 05. 2019 sa žiaci I.BP triedy zúčastnili výchovno-vzdelávacej exkurzie na vojnovom cintoríne sovietskych vojakov na Bôriku pod vedením pedagogického dozoru Ing. Magdalény Korčekovej.

Pokračovať v čítaní „Výchovno-vzdelávacia exkurzia na vojnovom cintoríne sovietskych vojakov na Bôriku“