Deň Zeme

22. apríl je každoročne venovaný Zemi.

Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach ako zabrániť znečisteniu našej planéty.

História tohto sviatku siaha do roku 1969. Prvý Deň Zeme bol oslávený na americkom kontinente, v San Franciscu, keď bolo cieľom zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie.

22. apríl ako Deň Zeme bol prvýkrát slávený v roku 1970. OSN začala tento sviatok sláviť v roku 1971 a od  roku 1990 ho slávi aj zvyšok sveta  – 22. apríl sa stal Medzinárodným dňom Zeme.

Deň Zeme sme si pripomenuli aj v našom školskom internáte ekologickými aktivitami – aj keď o pár dní neskôr oproti spomínanému dátumu.

Niektorí ubytovaní žiaci zametali a upratovali areál školy a ŠI (11 žiakov), niektorí skrášľovali  priestor pred internátom novou výsadbou (6 žiakov). Ďalší vyzbierali odpadky v blízkom okolí, na verejných priestranstvách sídliska Vlčince (17 žiakov). Pri tejto aktivite žiaci naplnili 15 menších vriec na odpadky, pričom vyčistili od odpadkov hlavne okolie blízkeho teplárenského potrubia a najbližšie trávnaté plochy. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za aktívny prístup a dúfame, že takéto ekologické aktivity ich budú motivovať v živote k ochrane životného prostredia a jeho neznečisťovaniu odpadkami.