Komfortná elektronika – druhýkrát v COVaP

IMG_20151228_112750Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina dňa 28.12.2015 zahájilo už druhýkrát akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Komfortná elektronika motorových vozidiel – modul I“, ktorý bol ukončený záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa  07.01.2016. Vzdelávacieho programu sa zúčastnilo 10 uchádzačov, z toho 4 učitelia odborných predmetov a 6 majstri odbornej výchovy zo stredných odborných škôl Považská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, Prešov, Partizánske a Žilina.

Rozsah vzdelávacieho programu bol 15 hodín teórie – dištančne a 45 hodín praktickej prípravy – prezenčne. Obsahom vzdelávania boli tematické celky ako napríklad: Systém nafukovacieho vaku, AIRBAG, Bezpečnostné stĺpiky riadenia, Zariadenia proti odcudzeniu, Vyhrievanie a vetranie, Klimatizácia, Centrálne zamykanie, Komunikačné a navigačné zariadenia, Pozemný a satelitný orientačný systém, Asistenčné systémy.

Vzdelávanie zabezpečovali odborní lektori vzdelávacieho programu s použitím diagnostických prístrojov a zariadení Školských dielní na Košickej 2, Žilina. Po ukončení vzdelávacieho programu skúšobná komisia odovzdala uchádzačom osvedčenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania podpísané štatutárnym zástupcom poskytovateľa.

IMG_20151228_112852 IMG_20151228_112914 IMG_20151228_115229 IMG_20151228_115239 IMG_20151228_115537