Technická výchova žiakov ZŠ Karpatská

DSCF4836V rámci COVaP a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme v dňoch 14.01.2015 a 05.02.2015 v Školských dielňach, Košická 2, zabezpečili časť vyučovacieho predmetu Technická výchova pre 8 žiakov Základnej školy Divina a 18 žiakov Základnej školy Karpatská. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. Výučba prebiehala v priestoroch dielní I. ročníka a bola zameraná na získanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Žiakom sa venovali majstri odbornej výchovy p. Ing. Peter Balát a p. Ladislav Schmidt. Získané vedomosti a zručnosti majú pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. V tejto forme spolupráce so ZŠ chceme i naďalej pokračovať, pričom sa chceme sústrediť najmä na pilotné školy v rámci projektu RSOV.

DSCF4832 DSCF4836 DSCF4839 SAM_4867 SAM_4911 SAM_4918