Diagnostika podvozku motorových vozidiel

DSCF3091Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina  dňa 28.03.2013 zahájilo akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Diagnostika podvozku motorových vozidiel“ ktorý bude ukončený  záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa 09.04.2013.

Vzdelávacieho programu sa zúčastňuje 12 uchádzačov z toho 10 majstrov odbornej výchovy a 2 učitelia. Rozsah vzdelávacieho programu je 10 hodín teórie dištančne a 40 hodín praktickej prípravy prezenčne. Obsahom vzdelávania sú tematické celky ako „Kolesa a pneumatiky“, „Geometria kolies“, „Diagnostika brzdovej sústavy“, „Test tlmičov pruženia“, „Test brzdovej kvapaliny“. Vzdelávanie zabezpečujú odborní lektori vzdelávacieho programu pri použití diagnostických prístrojov a zariadení Strediska odbornej praxe na Košickej 2, Žilina .

DSCF3085 DSCF3086 DSCF3087 DSCF3088 DSCF3089 DSCF3090 DSCF3092 DSCF3093 DSCF3094 DSCF3095 DSCF3096