Diagnostika podvozku motorových vozidiel II

DSCF3447Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina  dňa 19.08.2013 zahájilo akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Diagnostika podvozku motorových vozidiel“ ktorý bol ukončený  záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa 23.08.2013.

Vzdelávacieho programu sa zúčastnilo 11 uchádzačov z toho 7 majstrov odbornej výchovy a 4 učitelia. Rozsah vzdelávacieho programu bol 10 hodín teórie dištančne a 40 hodín praktickej prípravy prezenčne. Obsahom vzdelávania boli  tematické celky ako „Kolesa a pneumatiky“, „Geometria kolies“, „Diagnostika brzdovej sústavy“, „Test tlmičov pruženia“, „Test brzdovej kvapaliny“. Vzdelávanie zabezpečovali odborní lektori vzdelávacieho programu pri použití diagnostických prístrojov a zariadení Strediska odbornej praxe na Košickej 2, Žilina .

DSCF3452 DSCF3453 DSCF3454 DSCF3455 DSCF3457 DSCF3459 DSCF3460 DSCF3461 DSCF3463 DSCF3464 DSCF3466 DSCF3467 DSCF3468 DSCF3470 DSCF3471 DSCF3478 DSCF3482 DSCF3484