Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Výchovné poradenstvo

„Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš sám.“

Výchovná poradkyňa

Mgr. Ivana Kubalová
kabinet výchovného poradenstva
hlavná budova A, 2. poschodie, č. dv. 207

Konzultačné hodiny

 • štvrtok / nepárny týždeň:    
  od 11.20 – 14.10 hod.
 • štvrtok / párny týždeň:
  od 7.45 – 10.10 hod.
 • v prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

Konzultácie počas iných dní  je potrebné dohodnúť telefonicky na telefónnom čísle

0910 392 214, alebo prostredníctvom e- mailu: kubalova@sosdza.sk.

Činnosť výchovnej poradkyne:

 • poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
 • konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
 • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Milí žiaci,

voľbu povolania a správne rozhodnutie ďalšieho štúdia Vám uľahčia cesty svetom povolaní na internetových stránkach: 

Odporúčané články

Bezplatná možnosť štúdia na vysokých školách v Ruskej federácii

Bezplatná možnosť štúdia na vysokých školách v Ruskej federácii

Juraj Remenec21. januára 20210 Comments
Žiadne súvisiace články.
Mrknúť bližšie »
ONLINE škola manažérskych a IT zručností – registrácia pre stredoškolákov spustená

ONLINE škola manažérskych a IT zručností – registrácia pre stredoškolákov spustená

Juraj Remenec13. januára 20210 Comments
Radi by sme pozvali Vašich žiakov 3. a 4. ročníkov na našu ONLINE školu, ktorá sa uskutoční od 8. do 12. februára. Žiaci si prostredníctvom viacerých manažérskych hier postupne precvičia manažérske
Mrknúť bližšie »
ŠTÚDIUM NA AKADÉMII PZ V BRATISLAVE 2021/22 – KADET PZ

ŠTÚDIUM NA AKADÉMII PZ V BRATISLAVE 2021/22 – KADET PZ

Juraj Remenec8. januára 20210 Comments
Obraciame sa na vás s prosbou o sprostredkovanie informácie k prijímaciemu konaniu naAkadémii PZ v Bratislave 2021/22 na dennú formu štúdia v študijnom programe bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku (BOOM)
Mrknúť bližšie »
Študuj v Rusku! AHOJ, LIPETSK

Študuj v Rusku! AHOJ, LIPETSK

Juraj Remenec7. decembra 20200 Comments
Usilujete sa získať najlepšie vedomosti, najkvalitnejšie štúdium a najprestížnejšie povolanie? Túžite študovať na jednej z najlepších univerzít v strednom Rusku? Chcete sa stať aktívnym účastníkom skvelého, plnohodnotného, ale aj zábavného
Mrknúť bližšie »
Deň otvorených dverí na UPJŠ Košiciach

Deň otvorených dverí na UPJŠ Košiciach

Juraj Remenec18. novembra 20200 Comments
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, z poverenia rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. si Vám v prílohe tohto mailu dovoľujem zaslať pozvánku na virtuálny Deň otvorených
Mrknúť bližšie »
Prešovská univerzita: Fakulta športu – informácie o možnosti štúdia

Prešovská univerzita: Fakulta športu – informácie o možnosti štúdia

Juraj Remenec13. novembra 20200 Comments
Dovoľujeme si Vám poslať informácie týkajúce sa možností študia na Fakulte športu Prešovskej univerzity v Prešove nie len pre vaších študentov, ale aj pre pedagogických zamestnancov školy. Fakulta športu PU
Mrknúť bližšie »
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001