Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Výchovné poradenstvo

„Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš sám.“

Výchovná poradkyňa

Mgr. Ivana Kubalová
kabinet školského podporného tímu
hlavná budova A, 2. poschodie, č. dv. 207

Konzultačné hodiny

  • streda/ nepárny týždeň:    
    od 08.35 – 10.10 hod.
  • pondelok/ párny týždeň:
    od 08.35 – 10.10 hod.
  • v prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

Konzultácie počas iných dní  je potrebné dohodnúť telefonicky na telefónnom čísle

0910 392 214, alebo prostredníctvom e- mailu: kubalova@sosdza.sk.

Činnosť výchovnej poradkyne:

  • poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
  • konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Milí žiaci,

voľbu povolania a správne rozhodnutie ďalšieho štúdia Vám uľahčia cesty svetom povolaní na internetových stránkach: 

Image
Image

Odporúčané články

Milý maturant! Nevieš, ktorým smerom sa vybrať po úspešnom skončení strednej školy? Rozmýšľaš nad ozbrojenými zložkami? Zaujíma ťa ochrana obyvateľstva a spravodlivosť?

Juraj Remenec11. mája 20230 Comments
Kto sme? Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina je jednou z organizačných zložiek Zboru väzenskej a justičnej stráže. Sme ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy súvisiace
Mrknúť bližšie »

Možnosť vysokoškolského štúdia – Distribučné technológie a služby

Mgr. Ivana Kubalová27. januára 20220 Comments
Možnosť vysokoškolského štúdia – Distribučné technológie a služby
Katedra spojov na Žilinskej univerzite v Žiline ponúka možnosť štúdia pre študentov v novom študijnom programe Distribučné technológie a služby, ktorý je zameraný na oblasť dopravných a logistických technológií a služieb.
Mrknúť bližšie »

Virtuálny Deň otvorených dverí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

Juraj Remenec7. novembra 20210 Comments
Virtuálny Deň otvorených dverí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy aspojov Žilinskej univerzity v Žiline sa bude konať dňa 12.11.2021 od 13.00 h. Takýto deň otvorených dverí organizujeme každý rok,
Mrknúť bližšie »

Študijné programy na Katedre cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline

Juraj Remenec22. marca 20210 Comments
Dobrý deň, dovoľujeme si  Vás požiadať o zverejnenie odkazu na skrátené video z Dňa otvorených dverí z 5.3.2021 na Vašej www stránke alebo iných kanáloch. Prezentácie o štúdiu na Fakulte prevádzky
Mrknúť bližšie »

ONLINE FRIday II

Juraj Remenec15. marca 20210 Comments
ONLINE FRIday II
Vážení kolegovia, v rámci našej vzájomnej spolupráce Vás chceme požiadať o distribúciu informácie o podujatí ONLINE FRIday II, ktoré pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných škôl ako
Mrknúť bližšie »
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001