Stredná odborná škola, Rosinská cesta 2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Výchovné poradenstvo

„Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš sám.“

Výchovná poradkyňa

Mgr. Ivana Kubalová
kabinet výchovného poradenstva
hlavná budova A, 2. poschodie, č. dv. 207

Konzultačné hodiny

  • štvrtok / nepárny týždeň:    
    od 11.20 – 14.10 hod.
  • štvrtok / párny týždeň:
    od 7.45 – 10.10 hod.
  • v prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

Konzultácie počas iných dní  je potrebné dohodnúť telefonicky na telefónnom čísle

0910 392 214, alebo prostredníctvom e- mailu: kubalova@sosdza.sk.

Činnosť výchovnej poradkyne:

  • poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
  • konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.

Milí žiaci,

voľbu povolania a správne rozhodnutie ďalšieho štúdia Vám uľahčia cesty svetom povolaní na internetových stránkach: 

Odporúčané články

Študijné programy na Katedre cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline

Juraj Remenec22. marca 20210 Comments
Dobrý deň, dovoľujeme si  Vás požiadať o zverejnenie odkazu na skrátené video z Dňa otvorených dverí z 5.3.2021 na Vašej www stránke alebo iných kanáloch. Prezentácie o štúdiu na Fakulte prevádzky
Mrknúť bližšie »

ONLINE FRIday II

Juraj Remenec15. marca 20210 Comments
ONLINE FRIday II
Vážení kolegovia, v rámci našej vzájomnej spolupráce Vás chceme požiadať o distribúciu informácie o podujatí ONLINE FRIday II, ktoré pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných škôl ako
Mrknúť bližšie »

Deň otvorených dverí (DOD) na FBI UNIZA 03/2021

Juraj Remenec25. februára 20210 Comments
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážená pani výchovná poradkyňa, vážený pán výchovný poradca, štatistika prijímacieho konania Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) dokumentuje v posledných rokoch zvýšený
Mrknúť bližšie »

Študuj na Trenčianskej univerzite

Juraj Remenec15. februára 20210 Comments
Milí študenti, posielame vám video o Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka vTrenčíne. Ak sa rozhodnete pre našu univerzitu, prihlášku môžete poslať cezhttps://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home . Tešíme sa na vás 🙂.
Mrknúť bližšie »

Stáž pre študentov na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Juraj Remenec15. februára 20210 Comments
Stáž pre študentov na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave
Dobrý deň, dovoľte mi, aby som v mene Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity vTrnave a Európskeho združenia študentov práva (ELSA) Trnava pozvalVašich študentov na stáž na Právnickej fakulte Trnavskej univerzityv Trnave.
Mrknúť bližšie »

ONLINE FRIday 2021

Juraj Remenec15. februára 20210 Comments
ONLINE FRIday 2021
Vážení kolegovia, v rámci našej vzájomnej spolupráce Vás chceme požiadať odistribúciu informácie o podujatí ONLINE FRIday 2021, ktorépripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov strednýchškôl. Radi by sme pozvali
Mrknúť bližšie »
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská cesta 2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001