Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

Mgr. Emília Berešíková

Každý utorok od 7,45 – 14,15 v škole na druhom poschodí ( pri výchovnom poradcovi školy miestnosť č. 207 ).

Konzultácie v iných dňoch je možné dohodnúť aj telefonicky na telefónnom čísle 0908 585 246,  alebo prostredníctvom
e- mailu: emiliaberesikova@gmail.com              

Čo ponúkam?

  • individuálnu  prácu  so  začlenenými  žiakmi  priamo  v škole
  • terapiu  a  rehabilitáciu pre  začlenených  žiakov /  návrh nápravných cvičení /
  • špeciálno-pedagogické  poradenstvo  pre  pedagógov
  • špeciálno-pedagogické poradenstvo pre rodičov a zákonných zástupcov
  • spolupráca s poradenskými zariadeniami a  s odbornými lekármi.
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001