Stredná odborná škola dopravná, Rosinská 3126/2, Žilina | tel.: 041/202 8850 | e-mail: sekretariat@sosdza.sk

PhDr. Oľga Okálová, PhD.

Kancelária sa nachádza na druhom poschodí ( č. 115 vedľa zasadačky ).

Konzultácie je možné dohodnúť prostredníctvom
e- mailu: olga.okalova@sosdza.sk        

Čo ponúkam?

  • individuálnu  prácu  so  začlenenými  žiakmi  priamo  v škole
  • terapiu  a  rehabilitáciu pre  začlenených  žiakov /  návrh nápravných cvičení /
  • špeciálno-pedagogické  poradenstvo  pre  pedagógov
  • špeciálno-pedagogické poradenstvo pre rodičov a zákonných zástupcov
  • spolupráca s poradenskými zariadeniami a  s odbornými lekármi.
Naša adresa

Stredná odborná škola dopravná
Rosinská 3126/2
010 08 Žilina

 

Telefón: 041/202 8850 (spojovateľ)
Email: sekretariat@sosdza.sk
IČO: 00651117
Kód školy: 658 001