Meno:

Mgr. Emília Berešíková

Ako sa môžeme skontaktovať?   

Každý utorok od 7,45 – 14,15 v škole na druhom poschodí ( pri výchovnom poradcovi školy miestnosť č. 207 ).

Konzultácie v iných dňoch je možné dohodnúť aj telefonicky na telefónnom čísle 0908585246,  alebo prostredníctvom e- mailu: emiliaberesikova@gmail.com              

Čo ponúkam ?
  • individuálnu  prácu  so  začlenenými  žiakmi  priamo  v škole
  • terapiu  a  rehabilitáciu pre  začlenených  žiakov /  návrh nápravných cvičení /
  • špeciálno-pedagogické  poradenstvo  pre  pedagógov
  • špeciálno-pedagogické poradenstvo pre rodičov a zákonných zástupcov
  • spolupráca s poradenskými zariadeniami a  s odbornými lekármi.