Už štvrtý akreditovaný program

Komfortná elektronika motorových vozidiel – modul I.

DSCF4965Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel pri Dopravnej akadémii, Rosinská cesta 2, Žilina dňa 06.07.2015 zahájilo už v poradí štvrtý akreditovaný aktualizačný vzdelávací program „Komfortná elektronika motorových vozidiel – modul I“, ktorý bol ukončený záverečnou prezentáciou a pohovorom pred skúšobnou komisiou dňa  12.07. 2015.Vzdelávacieho programu sa zúčastnilo 12 uchádzačov, z toho 6 učiteľov odborných predmetov a 6 majstrov odbornej výchovy Dopravnej akadémie Žilina. Rozsah vzdelávacieho programu bol 15 hodín teórie – dištančne a 45 hodín praktickej prípravy – prezenčne. Obsahom vzdelávania boli tematické celky ako napríklad: Systém nafukovacieho vaku, AIRBAG, Bezpečnostné stĺpiky riadenia, Zariadenia proti odcudzeniu, Vyhrievanie a vetranie, Klimatizácia, Centrálne zamykanie, Komunikačné a navigačné zariadenia, Pozemný a satelitný orientačný systém, Asistenčné systémy. Vzdelávanie zabezpečovali odborní lektori vzdelávacieho programu s použitím diagnostických prístrojov a zariadení Školských dielni na Košickej 2, Žilina . Po ukončení vzdelávacieho programu skúšobná komisia odovzdala uchádzačom osvedčenia o absolvovaní aktualizačného vzdelávania podpísané štatutárnym zástupcom poskytovateľa.

DSCF4967 DSCF4968 DSCF4965