Polytechnická výchova žiakov zo ZŠ Divina

DSCF4455V rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVaP) a projektu Rozvoja stredného odborného vzdelávania (RSOV) sme v Stredisku odbornej praxe, Košická 2, zabezpečili dňa 03.03.2014 časť vyučovacieho predmetu Technika pre 16 žiakov ZŠ Divina. Je to určitá forma spolupráce medzi ZŠ a DA v zmysle uvedeného projektu. Vyučovanie prebiehalo v priestoroch dielní I. ročníka a bolo zamerané na získanie vedomostí a odborných zručností pri ručnom spracovaní materiálov. Žiakom sa venoval majster odbornej výchovy  Peter Daník a  Ladislav Schmidt. Získané vedomosti a zručnosti majú  pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. V tejto forme spolupráce so ZŠ chceme naďalej pokračovať a tiež sústreďovať sa  na pilotné školy v rámci projektu RSOV.

DSCF4454 DSCF4456 DSCF4455