Ďalšie odborné školenie v COVaP

DSCF4254V rámci zvyšovania odbornej kvalifikácie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy sa v rámci COVaP uskutočnilo odborné školenie „SÉRIOVÁ A PARALELNÁ DIAGNOSTIKA ZÁŽIHOVÝCH A VZNETOVÝCH MOTOROV“,  ktorého sa zúčastnili traja učitelia odborných predmetov a  traja majstri odbornej výchovy. Odborné školenie sa konalo  v dňoch 21. – 22. januára 2014 v Stredisku odbornej praxe na ul. Košická 2, Žilina. Školenie vykonali pracovníci firmy MOTOR expert s.r.o.

Cieľom odborného školenia bolo upevniť poznatky a zručnosti pri diagnostike zážihových a vznetových motorov, meraní a vyhodnotení údajov zo vstupných snímačov pre riadiacu jednotku,  akčných členov zapaľovacej sústavy, akčných členov emisií, akčných členov palivovej a vstrekovacej sústavy a ostatných členov.

DSCF4255 DSCF4256 DSCF4254 DSCF4257 DSCF4258