Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

DSC06748Dňa 11.februára 2015 sa Dopravná akadémia v Žiline stala už po tretíkrát organizátorom krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Súťaže sa zúčastnili  víťazi obvodných kôl z regiónov Turiec, Kysuce, Žilina, Liptov a Orava .

Organizáciu a priebeh olympiády zabezpečovala a úspešne zvládla organizačno – odborná komisia v zložení Mgr. D. Petrovská, Mgr. A. Medviďová, p. N. Kurhajcová.

Olympiády sa zúčastnilo 51 žiakov zo 43 základných, stredných odborných škôl a gymnázií v kategóriách 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B,2.C,2.D. Svoje výborné vedomosti z nemeckého jazyka prezentovali pred skúšobnými komisiami, v ktorých pracovalo 24 pedagógov. Mgr. K. Štalmachová z DA pracovala v 1. C kategórii.

Pozdraviť a poďakovať pedagógom za ich obetavú prácu s talentovanými žiakmi prišli p. Ing. Anna Trauerová z Okresného úradu v Žiline- odboru školstva a p. Ing. Rudolf Michalec, riaditeľ DA.

Víťazom jednotlivých kategórií blahoželáme a želáme čo najlepšie umiestnenie v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v Bratislave.

Tešíme sa na ďalší ročník súťaže!

DSC06727 DSC06736 DSC06711 DSC06748