Súťaž žiakov učebných odborov v anglickom jazyku

vlajka ukDňa 18. 12. 2015 sa v dopravnej akadémii, pod vedením odbornej komisie v zložení Mgr. Mária Paučinová a Mgr Ivan Palúch,   uskutočnila súťaž žiakov učebných odborov v anglickom jazyku, ktorej sa zúčastnlo 8 žiakov. Keďže sa blížia Vianoce, tematika Vianoc sa stala aj leitmotívom celej súťaže. Súťaž sa skladala z piatich častí. Pokračovať v čítaní „Súťaž žiakov učebných odborov v anglickom jazyku“

Olympiáda v anglickom jazyku

titulná fotkaDňa 09.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo 26. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 28 študentov študijných odborov. Žiaci preukázali znalosti z oblasti počúvania, čítania s porozumením a využitia jazyka v jednotlivých gramatických cvičeniach. Po písomnej časti nasledovala ústna časť, ktorej cieľom bolo preukázať komunikačné zručnosti v rámci simulačných rozhovorov a v neposlednom rade tvorivosť a predstavivosť pri opise obrázka. Pokračovať v čítaní „Olympiáda v anglickom jazyku“

Olympiáda v nemeckom jazyku

20151130_120822Dňa 30. 11. 20105 sa uskutočnilo školské kolo 26. ročníka olympiády v nemeckom jazyku.

Zúčastnilo sa ho 19 žiakov zo študijných a učebných odborov.

Zmerali si svoje sily v gramatike, počúvaní, čítaní s porozumením, komunikovali na rôzne témy napr. Vianoce, voľný čas. Pokračovať v čítaní „Olympiáda v nemeckom jazyku“

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

Dňa 8. 12. 2014 sa v zasadacej miestnosti Dopravnej akadémie v Žiline konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 31 študentov.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách : Pokračovať v čítaní „Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo“

Olympiáda v nemeckom jazyku

20141205_114251Dňa 5. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo 25. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D.

 Jazykové kompetencie v písomnej a ústnej časti si preverilo 16 žiakov. Čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatický test, ale i opis obrázka a voľný rozhovor zvládli žiaci s úsmevom na tvári. Pokračovať v čítaní „Olympiáda v nemeckom jazyku“

Súťaž v anglickom jazyku pre žiakov učebných odborov

4Dňa 3. 12. 2014 sa v dopravnej akadémii uskutočnila Súťaž v anglickom jazyku pre žiakov učebných odborov. Súťaž pozostávala zo štyroch častí: počúvanie nahrávky, gramatický test, čítanie s porozumením a konverzácia. Žiaci preukázali, že vedomosti, ktoré sa naučili na hodinách anglického jazyka, dokážu použiť aj v praktických situáciách, najmä v poslednej časti súťaže, ktorá mala formu interview. Pokračovať v čítaní „Súťaž v anglickom jazyku pre žiakov učebných odborov“