Olympiáda v nemeckom jazyku

20151130_120822Dňa 30. 11. 20105 sa uskutočnilo školské kolo 26. ročníka olympiády v nemeckom jazyku.

Zúčastnilo sa ho 19 žiakov zo študijných a učebných odborov.

Zmerali si svoje sily v gramatike, počúvaní, čítaní s porozumením, komunikovali na rôzne témy napr. Vianoce, voľný čas. Pokračovať v čítaní „Olympiáda v nemeckom jazyku“

Olympiáda v nemeckom jazyku

20141205_114251Dňa 5. decembra 2014 sa uskutočnilo školské kolo 25. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D.

 Jazykové kompetencie v písomnej a ústnej časti si preverilo 16 žiakov. Čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, gramatický test, ale i opis obrázka a voľný rozhovor zvládli žiaci s úsmevom na tvári. Pokračovať v čítaní „Olympiáda v nemeckom jazyku“

Olympiáda v nemeckom jazyku

nemecka-olympiadaDňa 11.12. 2013 sa uskutočnilo školské kolo 24. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D (žiaci stredných odborných škôl bez vekového určenia﴿.

22 žiakov – 12 dievčat a 10 chlapcov  si preverilo svoje jazykové kompetencie v písomnej a ústnej časti. Písomná časť pozostávala z počúvania a čítania s porozumením a gramatického testu. Pokračovať v čítaní „Olympiáda v nemeckom jazyku“