Prednáška na tému Kyber-šikanovanie

Šikanovanie sa radí medzi najzávažnejšie hrozby v prostredí detí a mládeže, spolu so šírením netolerancie, sexuálnym zneužívaním či závislosťami. Nové technológie priniesli len novú predponu „kyber-“, obsah však zostáva rovnaký – ublíženie človeku.

Vo štvrtok 02.05.2024 sa uskutočnila v našej škole „Interaktívna, audiovizuálna a motivačná prednáška na tému Kyber-šikanovanie“.

Prednášajúci bol Ing. Miro Drobný, ktorý sa venuje práci s emóciami, oblasti prevencie, detskej a filmovej tvorbe. Za svoje projekty získal viac ako 40 ocenení doma a v zahraničí. Najúspešnejšími audiovizuálnymi projektami, pod  ktorými  je podpísaný ako režisér, scenárista a producent sú celovečerné filmy Kto je ďalší?, Rytmus-Sídliskový sen a animovaný seriál Ovce.sk.

V prednáške žiakom ukázal, ako vníma kyber-šikanovanie obeť, ako agresor a ako ich blízke okolie. Informácie, osobné výpovede ľudí alebo umelecké zážitky získané mimo školských lavíc majú vo výchove detí a mládeže čoraz väčšiu váhu.

Žiaci sa do obsahu prednášky, ktorá ich oslovila prostredníctvom emócií a individuálneho prežívania, aktívne zapájali. Na záver sa všetci postavili, čím prejavili súhlas s aktívnou pomocou všetkým šikanovaným kamarátom, spolužiakom….. a poďakovali potleskom.

Ing. Ľudmila Hrbáňová