Olympiáda kritického myslenia

Dňa 19. 03. 2024 sa v našej škole uskutočnilo krajské kolo Olympiády kritického myslenia. Do krajského kola sa prebojovali aj 4. naši žiaci, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.

V prvej kategórii súťažilo v Žilinskom kraji 252 žiakov. Úspešných bolo 104 žiakov a do celoštátneho kola postúpili traja. V druhej kategórii súťažilo 292 žiakov. Úspešných bolo 142 a do celoštátneho kola postúpili traja.

Z našich žiakov sa v prvej kategórii umiestnil Filip Bandžuch z II.BP triedy na 114. mieste s 38,5 bodmi a nebol úspešným riešiteľom.

V druhej kategórii sa Lucia Petreková  z III. BP umiestnila na 73. mieste so 48 bodmi a stala sa úspešnou riešiteľkou. Matúš Ščevko z III.AP sa umiestnil na 83. mieste so 47 bodmi a stal sa tiež úspešným riešiteľom. Bianka Pilková  z III.BP sa umiestnila na 243. mieste s 29,5 bodmi a nestala sa úspešným riešiteľom.

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

 Ing. Zdenka Dubovická