Deň Zeme

Deň Zeme, ktorý sa každoročne koná 22. apríla, je medzinárodný sviatok venovaný našej planéte. Tento deň slúži ako pripomienka toho, aké dôležité je chrániť životné prostredie a podporovať udržateľnosť.

Téma Dňa Zeme 2024 bola Investujme do našej planéty. Táto téma zdôrazňuje potrebu investovania do udržateľných riešení pre najnaliehavejšie environmentálne problémy, ktorým naša planéta čelí, ako sú klimatické zmeny, znečistenie a strata biodiverzity.

Aj v našej škole sa uskutočnili aktivity k tomuto dňu. Snažili sme sa zmeniť svoje návyky v každodennom živote, používali sme viackrát použiteľné obaly, recyklovali sme odpad a šetrili vodou.

Žiaci sa na hodinách anglického jazyka pod vedením Mgr. Moniky Hruškovej v tento deň venovali téme Zem, ekológii, separovaniu a zvyšovali si povedomie o aktuálnych problémoch klimatických zmien formou diskusií a vyrábaním motivačných projektov.

Deň Zeme oslávili netradičným spôsobom vyučovania aj žiaci Mgr. Ivany  Kubalovej z I.AN, I.AU a I.BP. Realizovali  rôzne zaujímavé aktivity, ktorými vyjadrili svoje presvedčenie, že im osud našej planéty nie je ľahostajný. Zoznámili sa so slovnou zásobou týkajúcou sa triedenia odpadu, ochrany životného prostredia, riešili logické hádanky a zahrali si aj stolovú hru. Žiaci sa aktívne zapájali do tvorivých, zábavných a náučných úloh, prostredníctvom ktorých si zopakovali a upevnili svoje vedomosti o našej planéte, recyklovaní a triedení odpadu. Následne dievčatá a chlapci preukázali svoju kreativitu a vytvorili množstvo zaujímavých, pestrofarebných výtvorov,  ktorými vyjadrili svoju odpoveď na otázku, čo môžu oni sami urobiť pre našu Zem.

Na hodinách informatiky s Ing. Zdenkou Dubovickou si žiaci zahrali hru: „Pozor potopa,“ ktorá upozorňuje na potrebu vodozábranných opatrení a vypočítali si uhlíkovú stopu.

Dňa 17.4.2024 vytvorili žiaci v školskom internáte  pod vedením Lenky Štefunovej Šamajovej plastiku pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa Zeme, ktorá poukazuje na stále sa hromadiaci komunálny odpad a jeho nízku mieru triedenia.

Deň Zeme je skvelou príležitosťou zamyslieť sa nad tým, ako môžeme chrániť našu planétu pre budúce generácie.

Ing. Z. Dubovická