Vážení a milí kolegovia, rodičia, žiaci a všetci priaznivci našej školy,

opäť tu máme nový rok – rok 2020.

 1. január nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to aj čas, kedy sa obzeráme späť a hodnotíme to, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli urobiť.

Život každého z nás bol pestrý, postretli nás dobré aj zlé skúsenosti, smútok aj radosť. My však ideme ďalej a budeme stavať na úspechoch, rozvíjať veci, ktoré sme začali a nebudeme sa báť žiadnych prekážok, ktoré počas našej cesty určite prídu.

V novom roku Vám všetkým prajem dobrú pohodu, spokojnosť, radosť, pevné zdravie, veľa pracovných a osobných úspechov.

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA

Pokračovať v čítaní „Vážení a milí kolegovia, rodičia, žiaci a všetci priaznivci našej školy,“

Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

Ministerstvo vnútra SR sa v rámci šírenia povedomia o fenoméne nachytávania obetí za účelom obchodovania s ľuďmi rozhodlo v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvoriť vizuál komunikačnej kampane, v rámci ktorej upozorňuje na možné podvodné správanie pri ponúkaní práce alebo ponuke cestovania. Snahou je upozorniť najmä mladých ľudí, ktorí sú ochotní cestovať za zážitkami a prácou na to, že aj pri zdanlivo lákavých ponukách sľubujúcich nečakané zážitky sa môžu tieto skončiť tragicky, v prípade, že si neoveria všetky skutočnosti,
ktoré im inak majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa môžu ocitnúť v
prostredí, ktoré je im cudzie, v niektorých prípadoch nemusia ovládať reč a následne sa dovolať pomoci býva náročné. Nikto nechce, aby jeho snaha skončila tragicky, preto odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví aj pri hľadaní si práce nielen doma, ale ja v zahraničí.

Pokračovať v čítaní „Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi“

Oznam č. 13 / 2019: Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o vyhlásení prijímacieho konania v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina má pre ďalší termín voľné miesta v nasledovných odboroch:

Pokračovať v čítaní „Oznam č. 13 / 2019: Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020“