Študuj dopravu

Dňa 08. septembra 2022 sa naša škola, Stredná odborná škola dopravná v Žiline, zúčastnila v zastúpení Mgr. A. Medviďovej, Ing. P. Baláta, Ing. M. Kubiša PhD., žiakov zo IV. AM triedy E. Vrábla, M. Zerolu a žiakov z

Čítať viac