Študuj dopravu

Dňa 09. septembra 2021 sa naša škola, Stredná odborná škola dopravná  Žilina, zúčastnila v zastúpení Mgr. A. Medviďovej, Ing. P. Balata, žiakov z III. AM triedy E. Vrábela, J. Dadaja a žiakov II. AU triedy J.S.

Čítať viac