Študuj dopravu

V dňoch 1. a 2. júna 2018 sa naša škola, Dopravná akadémia  Žilina, zúčastnila v zastúpení Mgr. A. Medviďovej, Ing. M. Remiša, žiakov z III. AP triedy T. Michalíka, D. Brezinu, P. Tatarkovej, L. Fašánkovej, G. Kováčovej a žiaka II. AM triedy A. Akantisa projektu Dni kariérového poradenstva vo Vrútkach – Študuj dopravu, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR . Pokračovať v čítaní „Študuj dopravu“

Stretnutie výchovných poradcov

Dňa 17.04.2018 sa v Dopravnej akadémii  Žilina uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov z 28  základných škôl okresu Žilina pod záštitou Mgr. E. Moravcovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina v spolupráci s riaditeľkou školy Ing. Máriou Vítovou, PhD. a Mgr. Annou Medviďovou z dopravnej akadémie. Pokračovať v čítaní „Stretnutie výchovných poradcov“

Výstava výrobkov stredných odborných škôl 2018

Odbor školstva a športu Úradu Žilinského samosprávneho kraja organizuje šiesty ročník Výstavy výrobkov stredných odborných škôl pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej, prebieha od 26. februára do 9. marca 2018 v priestoroch foyer Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48 v Žiline. Pokračovať v čítaní „Výstava výrobkov stredných odborných škôl 2018“

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

V Dopravnej akadémii v Žiline sa dňa 13. februára 2018 uskutočnil 28. ročník krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktorá sa uskutočňuje pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, organizácie priamo riadenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pokračovať v čítaní „Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku“