Študuj dopravu

V dňoch 1. a 2. júna 2018 sa naša škola, Dopravná akadémia  Žilina, zúčastnila v zastúpení Mgr. A. Medviďovej, Ing. M. Remiša, žiakov z III. AP triedy T. Michalíka, D. Brezinu, P. Tatarkovej, L. Fašánkovej, G. Kováčovej a žiaka II. AM triedy A. Akantisa projektu Dni kariérového poradenstva vo Vrútkach – Študuj dopravu, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR . Pokračovať v čítaní „Študuj dopravu“

Stretnutie výchovných poradcov

Dňa 17.04.2018 sa v Dopravnej akadémii  Žilina uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov z 28  základných škôl okresu Žilina pod záštitou Mgr. E. Moravcovej z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Žilina v spolupráci s riaditeľkou školy Ing. Máriou Vítovou, PhD. a Mgr. Annou Medviďovou z dopravnej akadémie. Pokračovať v čítaní „Stretnutie výchovných poradcov“