Deň otvorených dverí 02/2020

Dňa 06. 02. 2020 sa bude konať v Strednej odbornej škole dopravnej, Rosinská cesta 2, v Žiline

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

na ktorý srdečne pozývame výchovných poradcov, rodičov a žiakov 9. ročníkov ZŠ

v čase od 10:00 do 15:00 hod.

Program:

  1. Otvorenie, prezentácia
  2. Kritériá prijímacieho konania pre študijné a učebné odbory v školskom roku 2020/2021
  3. Informácie o profile absolventa SOŠ dopravnej v Žiline
  4. Rozhovory so študentmi jednotlivých odborov
  5. Prehliadka školy, odborných učební, telocvične a školského internátu
  6. Prehliadka Školských dielní, Košická 2, Žilina

Tešíme sa na Vašu účasť !

Autobusové spojenie:

MHD č. 26 (vystúpiť na zastávke Zvolenská – pred školou)

MHD smer Vlčince – zastávka Matica slovenská a pokračovať pešo cca. 5 min. smerom k Rosinskej ceste Prímestský spoj z autobusového nástupišťa č.5 – smer Rosina, Višňové, vystúpiť na zastávke Zvolenská – pred školou