Splavovanie rieky Váh

Nezabudnuteľný zážitok žiakov II.AP a II.BP

Dňa 24. júna 2024 sa žiaci tried II.AP a II.BP zúčastnili náhradného termínu pre splavovanie rieky Váh. Akcia, ktorá bola dlho očakávaná, poskytla našim študentom jedinečnú príležitosť stráviť čas v prírode a zažiť dobrodružstvo na vode.

Cesta do Vrútok

Ráno sme sa všetci stretli na železničnej stanici v Žiline. Odtiaľ sme sa vlakom dopravili do Vrútok. Už samotná cesta vlakom bola plná očakávania a radosti. Vzrušenie z blížiaceho sa splavu bolo viditeľné na tvárach všetkých zúčastnených.

Začiatok splavu

Po príchode do Vrútok sme sa presunuli na miesto, kde začínal náš splav. Každý dostal potrebné vybavenie a po krátkej inštruktáži sme sa vydali na rieku. Prvé zábery pádlom boli pre niektorých výzvou, ale postupne sa všetci zžili s prúdom rieky a užívali si tento nevšedný zážitok.

Krásy prírody a hrad Strečno

Splavovanie Váhu nám ponúklo úžasné pohľady na okolité prírodné krásy. Rieka nás previedla malebnými scenériami, kde sme mali možnosť obdivovať nielen bujnú zeleň a pokojné zákutia, ale aj majestátny hrad Strečno, ktorý sa týči nad riekou. Tento historický skvost pridal nášmu dobrodružstvu na atraktívnosti a poskytol nám chvíle na zamyslenie sa nad minulosťou.

Zážitky a spomienky

Počas celého splavu panovala výborná nálada. Žiaci si navzájom pomáhali a spoločne prekonávali menšie prekážky na rieke. Smiech, zábava a pocit spolupatričnosti boli prítomné na každom kroku. Tento deň nám všetkým poskytol nezabudnuteľné zážitky a nové priateľstvá.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým organizátorom a učiteľom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tejto akcie. Taktiež ďakujeme žiakom za ich disciplínu a nadšenie, ktorým prispeli k úspechu tohto podujatia.

Ing. Bystrík Nemček, PhD. a PaedDr. Monika Milučká