Internátna rozlúčka so školským rokom 2023/2024

Dňa18.06.2024 sa uskutočnilo v priestoroch nášho školského internátu posedenie pri príležitosti rozlúčky so školským rokom.

Žiaci, spolu s pani vychovávateľkami, pripravili tri druhy šalátov, nachystali chutné špekáčky na dva spôsoby, osviežujúcu citronádu a nakrájali šťavnatý melón. Pani vychovávateľky zabezpečili prítomným aj občerstvenie vo forme slaných pochutín a pitný režim. Žiaci mali prichystané vonkajšie posedenie a mali možnosť si aj zašportovať. Atmosféra bola uvoľnená a priateľská.

Cieľom tohto posedenia bol príjemne strávený čas po vyučovaní, rozhovory žiakov medzi sebou  aj so zamestnancami školského internátu.

Lenka Štefunová Šamajová