Súťaž v strojopise

Koncom školského roka – 20. júna 2024 si 18 žiakov prvých a druhých ročníkov z tried I.AP, II. AP, I. BP a II. BP zmeralo sily v strojopisnej súťaži.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii pre 1. ročník žiaci odpisovali text na presnosť a rýchlosť. V kategórii pre 2. ročník žiaci zostavovali obchodný list podľa dispozície. Žiaci z tried I. AP (Badínska D., Kubíková A., Párničan S., Stromček S.) a I. BP (Cedzová L., Krížovská L., Murgašová L., Vojtušová M.) písali 10-minútový odpis textu na presnosť a rýchlosť. Napriek problémom s učebňou (žiaci nemali potrebné prístupové heslá na PC), sa im po presťahovaní na inú učebňu podaril odpis textu takmer bez chýb, ktoré by si určite nemali šancu opraviť v rámci odpisu na pôvodnej učebni s výučbovým programom ATF. Umiestnenie v súťaži preto ovplyvnila predovšetkým rýchlosť písania, ktorej ukazovateľom bol počet čistých úderov za minútu.

Najrýchlejšie a najviac odpísala Liliana Krížovská – I. BP, 2. miesto získala Laura Cedzová – I. BP a 3. miesto obsadila Daniela Badínska – I. AP.

Žiaci z tried II. AP (Capko S., Hodasová E., Kmecíková N., Kozhemiako S., Šošková V.) a II. BP (Gáborová A., Gregušová M., Höhnelová S., Srnková A., Šmáriková S.) mali za úlohu zostaviť obchodný list v normalizovanej úprave podľa dispozície. Aj keď vytvorené listy obsahovali rôzne chyby – formálne, obsahové, štylistické či gramatické, našli sa tri najlepšie listy.

Najlepšie obstála žiačka Sofia Kozhemiako – II. AP, 2. miesto získala Adriána Gáborová – II. BP a na 3. mieste sa umiestnil Samuel Capko – II. AP.

Okrem sladkej odmeny, pera a poďakovania za účasť pre všetkých žiakov, tí najlepší získali aj diplom s podpisom pani riaditeľky a darčekový poukaz.

RNDr. Mária Baníková